אבחון סרטן הכליה

 

הביטוי סרטן הכליהאו באנגלית Renal Cell Carcinoma מתייחס ברוב המקרים לגידולים שמתחילים בפסגת הכליה (Renal Cortex) היות וכ 85% מהגידולים מתחילים שםבכליה ניתן גם למצוא גידולים מסוג אחר שמתחיל בתאים דומים לאלו של שלפוחית השתן (Transitional cell) המהווים כ 10% מהגידולים וכן גידולים מסוגים אחרים. קיים גידול אחד מבין גידולי הכלייה שהוא שכיח בילדים ונקרא נפרובלסטומה (Nephroblastoma או גידול על שם וילמס, Wilms) ושכיחותו היא כ 5% מסך הגידולים בכליה.

 

תסמינים (סימפטומים) לסרטן הכליה:

בדומה לגידולים אחרים של איברים באזור הבטן, גם לסרטן הכליה אין תסמינים ברורים וממוקדים היכולים להצביע בסבירות גבוהה על קיום הגידול וכמו בגידולים אחרים חלקם מתגלה באופן אקראי תוך ביצוע בדיקות הדמייה שונות.

ממצא של דם בשתן (המטוריה, Hematuria)ממצא של דם בשתן שנצפה על ידי החולה עלול להביע חדירה של הגידול למערכת המאספת של הכליות (חשוב לציין כי ממצא של דם בשתן טיפוסי למחלות אחרות, כולל סרטן שלפוחית השתן יותר מאשר כסימן לסרטן הכליה) והוא מופיע בפחות ממחצית מקרי סרטן הכליה. אחד המאפיינים של דימום בשתן בשל סרטן הכליה הוא קרישי דם שנמצאים בשתן אשר מחשידים למחלה זו (לעומת סרטן שלפוחית השתן). 

ממצא של דם בשתן מופיע בפחות ממחצית מקרי סרטן הכליה. אחד המאפיינים של דימום בשתן בשל סרטן הכליה הוא קרישי דם שנמצאים בשתן אשר מחשידים למחלה זו (לעומת סרטן שלפוחית השתן).

גוש בבטן או באזור המותניים – מיקום הכליות הוא באזור הגב בקו מעל לטבור. רגישות או כאב באזור זה או בחלק המקביל אליו בבטן, שאצל אנשים רזים ניתן גם לראות את הגוש וקל יחסית למשש אותו, הוא סימן נוסף המחשיד לממאירות בכליות. הכאב, בדומה לכאב של אבני כליההוא משמעותי יותר בניקוש מותני. הגוש הוא בדרך כלל מוצק יחסית ונע עם תנועות הנשימה.

וריקוצלה (דליות באשך)מדובר בנפיחות בורידים של האשך (בדומה לדליות ברגליים) אשר מופיע בדרך כלל  בשכיחות גבוהה יותר באשך השמאלי. הדליות מאובחנות בדרך כלל בשל תלונה של גוש או אי נוחות באשך והיא קלה יחסית לאבחנה על ידי בדיקת רופא פשוטה. ייחודי לדליות במקרה של סרטן הכליה הוא שהורידים המלאים אינם מתרוקנים בעת שכיבה בניגוד לוריקוצלה על בסיס אחר.

חום והזעות ליליות – חום, לא גבוה במיוחד ומתמשך, הוא תסמין לא ייחודי לסרטן הכליה. השילוב של חום מתמשך והזעות ליליות הם תסמינים שבהחלט יש בהם להעלות חשד למחלה ממארת (מופיעים גם במחלות אחרות כמו בלימפומות או בסרטן הלבלב) אך אינה נותנת כיוון ברור לאיזו מחלה שהיא.

אנמיה – אנמיה (חסר דם) יכולה להופיע זמן מה לפני אבחון סרטן הכליה והנה ממצא שכיח הקשור למחלה זו ובדרך כלל מדובר באנמיה חריפה. חשוב לציין כי גם תסמין כללי זה אינו ספציפי לסרטן הכליה. כל מקרה של אנמיה מחייב בירור של הגורמים לה, ונציין רק כי הסיבה השכיחה ביותר לאנמיה הוא חסר בברזל אם מסיבה תזונתית או כתוצאה מבעיית ספיגה. לאנמיה מאפיינים שונים ובהתאם לכך נעשה הבירור. יודגש כי ממצא של אנמיה בהחלט אינו מייצג סרטן כליה ובסדר החשיבה הרפואי האפשרות הזו כלל איננה נמצאת בקדימות.

תסמינים כלליים – כמו בממאירויות אחרות של אברים בבטן, במידה ומדובר במחלה מפושטת ששלחה גרורות לאברים אחרים עלולים להופיע תסמינים הקשורים לגרורות. סרטן הכליה נוטה לשלוח גרורות לבלוטות לימפה אזוריות, לריאה, לעצמות לכבד ולמוח. תסמינים כלליים אחרים יכולים להיות רמות סידן גבוהות בדם (היפרקלצמיה) ועלייה במספר הכדוריות האדומות (אריטרוציטוזיס).

 

מקור הנתונים: הרישום הלאומי לסרטן, משרד הבריאות

 

אבחון סרטן הכליה:

אבחון סרטן הכליה מתבסס על אמצעי הדמייה וזאת לאחר קיום תסמינים אופיניים כפי שתוארו קודם לכן

בעוד בדיקת ה CT נותנת תמונה מדוייקת וברורה יותר לגבי גודל ושולי הגידול היא אינה מספקת באבחון בין ציסטה פשוטה ושפירה לבין ציסטה מורכבת או גידול ועל כן בדיקת הסונר משלימה את בדיקת הסי. טי.

בדיקת סונר (אולטרסאונד) ובדיקת CTשתי בדיקות אלו הן בדיקות נגישות מאוד. בעוד בדיקת הסי. טי. נותנת תמונה מדוייקת וברורה יותר לגבי גודל ושולי הגידול היא אינה טובה דיה לאבחון בין ציסטה פשוטה ושפירה לבין ציסטה מורכבת או גידול ועל כן בדיקת הסונר משלימה את הבדיקה. על אותו משקל, בדיקת הסונר לבדה אינה רגישה מספיק לזהות גושים קטנים יחסית ויש לערוך את שתיהן. ציסטות הן ממצא שכיח למדי בכליות והן נראות כמו כדורים קטנים עם גבולות ברורים, בדרך כלל מלאות בנוזל או חלולות. אין בדרך כלל סיבה לביצוע בדיקת MRI כאשר בדיקת הסונר והסיטי מספקות אבחון מלא אך במידה וממצאי בדיקות אלו אינן ברורות דיין נהוג להשתמש גם ב MRI על מנת להגיע לאבחון מלא. בדיקת ה CT תוכל בין השאר גם להצביע על התפשטות מקומית או איזורית של המחלה ולתוכל להצביע על גרורות באברי הבטן השונים. נדרשת גם הדמיית הריאות על ידי סי.טי. על מנת לבדוק קיום גרורות לריאות, שכן סרטן הכליה נוטה לשלוח גרורות לשם, זאת בנוסף על בדיקת PET-CT לבירור הימצאות גרורות מרוחקות בכל הגוף.

ביופסיה – לקיחת דגימה מרקמת הכליה לפני ניתוח היא פעולה שאינה מחוייבת המציאות בחלק לא קטן מהמקרים שכן ממילא הטיפול בסרטן הכליה מושתת על כריתה חלקית או שלמה של הכליה וממילא האיזור שייכרת ישלח לבדיקה היסטולוגית. לעומת זאת, באם מדובר בגוש קטן (פחות מ 4 סמ) וכאשר אמצעי ההדמיה אינם מספקים תשובה מספקת לגבי טיבו כן מומלץ לעשות ביופסיה (לאחר ביצוע בדיקת סי. טי. ו MRI). ביופסיה נעשית תחת אולטרסאונד (או סי.טי.) ויכולה להעשות במרפאה מצויידת

פרסומת