גידולי ראש וצוואר

 

גידולים ממאירים בראש  ובצוואר כוללים את הגידולים הממאירים במערות האף, חלל הפה והשפתיים וחלל הלוע. הגורמים העיקריים למחלות אלו כרוכים בשימוש בטבק ואלכוהול ובזיהום במספר נגיפים. בשל כך, שיעורי התחלואה שונים בין מקומות שונים בעולם, ביחס לשכיחות גורמי הסיכון הללו.

 

סקירת גידולי ראש וצוואר:

מדובר במספר גידולים באזורים אנטומיים שונים הכוללים בסך הכל כ 350 חולים חדשים בשנה בישראל. אתר המחלה השכיח ביותר הנו חלל הפה (כולל שפתיים) הכולל את רצפת הפה, החך, הלחיים, הלשון והשפתיים ומדובר בקצת למעלה מ 200 חולים חדשים בשנה. כ 100 חולים מאובחנים מדי שנה בישראל עם גידולים בבלוטות הרוק המרכזיות (בלוטת הפרוטיס) ובלוטות אחרות בחלל הפה וכ 75 חולים מאובחנים עם גידולים ממאירים בחללי הלוע והאףמגמות תחלואה גידולי חלל הפה

שיעורי התחלואה בממאירויות חלל הפה, בלוטות הרוק ובחללי האף יציבים בעשורים האחרונים ודומים בין נשים וגברים.

 

גורמי סיכון לגידולי ראש וצוואר:

שימוש בטבק – שימוש בטבק (עישון, לעיסה) הוא גרום הסיכון המשמעותי ביותר למחלות אלו כשבמעשנים הסיכון למחלות אלו גבוה פי 5 ועד פי 20 לערך מאשר למי שאינו מעשן. נראה גם כי קיים קשר של מנה-תגובה, כך שמי שמעשן כמות גדולה יותר ו/או במשך זמן ארוך יותר כן גוברים סיכוייו לחלות במחלות אלו. גם עישון סיגר, נרגילה או מקטרת כמו גם לעיסת טבק (קשורה יותר לסרטן בחללי הלוע).

שימוש באלכוהול – שתייה מוגזמת של אלכוהול (שמשמעותו יותר מ 15 גר׳ ביום או כוס יין אחת או בקבוק בירה אחד ביום בממוצע) קשורה אף היא לשכיחות גבוהה יותר של סרטן באיזור הראש והצוואר (וגם לסרטן הושט). נראה כי גם במקרה זה קיים אותו אפקט של מנה-תגובה. נראה כי שתיית אלכוהול ועישון מגבירים את הסיכון לתחלואה עוד יותר (אפקט סינרגיסטי) מאשר הסיכון הכרוך בכל אחד מהגורמים בנפרד. נראה גם כי שינויים גנטיים אצל חלק מהאנשים גורמים לסיכון מוגבר עוד יותר, כלומר קיימים אנשים שבשל מבנה גנטי מסויים הקשור לאנזימים המפרקים אלכוהול (ADH, ALDH) עלולים לפתח מחלות אלו בשכיחות גבוהה יותר מאשר מי שאין לו את אותם שינוייםמגמות תחלואה גידולים בבלוטות הרוק

וירוס הרפס – וירוס הרפס סימפלקס (HSV), הגורם בדרך כלל לנגעים באיזור השפתיים, נמצא אף הוא כקשור בגידולי חללי הפה. אצל חלק ניכר מהחולים במחלות אלו יש עדות להימצאות ולפעילות הוירוס. נראה כי וירוס זה מהווה גורם סיכון משמעותי יותר מאשר הוירוסים האחרים המעורבים בגידולים אלו.

וירוס הפפילומה האנושי (HPV)הוירוס, שמוכר יותר מכך שהוא גורם לסרטן צוואר הרחם, מהווה את אחד מגורמי הסיכון הידועים לסרטן בחללי הפה. מדובר בתת סוג 16 בעיקר (שגם מעורב בגרימת סרטן צוואר הרחם) שקשור יותר עם סרטן בבסיס הלשון.

וירוס אפשטיין-בר (EBV)מדובר בוירוס שכיח למדי (אשר גורם גם למחלה חריפה המוכרת כ״מחלת הנשיקה״) והוא קשור לסרטן חללי האף יותר מאשר לאחרים בקבוצת גידולי הראש והצוואר.

חשיפות תעסוקתיות – אנשים החשופים עקב עיסוקם לחומרי הדברה, מדללי צבע, חומרים בשימוש במכבסות, עובדי טקסטיל, עובדי תעשיות גומי ופלסטיק ועובדים במוצרי עץ חשופים יותר לגידולי ראש וצוואר. החשיפה היא בחלק גדול מהמקרים על ידי חשיפה לפורמאלדהיד, גורם מסרטן ידועמגמות תחלואה גידולים בחללי האף

קרינה מייננת – קרינה מייננת לאיזור הראש והצוואר הנה גורם מסרטן ודאי הקשור לגידולים בבלוטות הרוק ובחלל הפה. החשיפה לקרינה עלולה להיות עקב ביצוע טיפולי קרינה לאיזור או חשיפה מקצועית לקרינה. קיימת תקופת חביון ארוכה בין החשיפה לקרינה להופעת המחלה.

גורמים גנטיים – קיימות מספר תסמונות גנטיות הידועות כקשורות לסיכון מוגבר לתחלואה, כפי שצוין קודם לכן בהקשר לחשיפה לאלכוהול. חולים עם אנמיה ע״ש פנקוני נמצאים אף הם בסיכון מוגבר

פרסומת