הישרדות מלנומה של העור

 הישרדות מלנומה של העור

הישרדות חולים במלנומה

קרוב ל 1,500 חולים חדשים אובחנו עם מלנומה של העור (זו הממוקדת והחודרנית) בשנת 2011 שמתוכם כשני שליש (כ 1,000 אנשים) אובחנו עם מלנומה חודרנית ושליש ( כ 500 חולים) עם מלנומה ממוקדת. 

השרדות מלנומה של העורשיעורי ההישרדות הם גבוהים למדי, ועומדים על מעל 85% בחולים עם מלנומה ממאירה של העור.

כפי שניתן לראות בתרשים, בשלוש הנשים הראשונות לאחר אבחנת המחלה שיעורי ההישרדות (שמשמעותם אחוז השורדים מבין אלו שאובחנו, או במלים אחרות, כמה אנשים מתוך כל מאה חולים במחלה נמצאים עדיין בחיים לאחר שלוש שנים) זהה בין גברים ונשים ועומד על 90% לערך. לאחר שלוש שנים מהאבחון השיעורים מתחילים לרדת, כאשר בנשים שיעורי ההישרדות גבוהים במקצת מאלו שבגברים.

שיעורי ההישרדות המתוארים למעלה מתייחסים להישרדות היחסית, או במלים אחרות, מדובר בהישרדות החולים ממלנומה, וזאת בניכוי התמותה מגורמים אחרים. בתרשים מופיעים גם שיעורי ההישרדות הנצפית, שהיא מתארת את מספר האנשים שהיה להם מלנומה והם בחיים וזאת כאשר כן לוקחים בחשבון גורמי מוות אחרים. המשמעות היא, שמי שחלה במלנומה (כאשר רוב החולים האם אנשים מבוגרים שלהם עלולה להיות תחלואה נוספת) עלולים למות גם מסיבות אחרות ולא רק ממלנומה ולכן שיעורי ההישרדות בחישוב הזה הם נמוכים יותר.

ניתן להתרשם גם מהפער ההולך וגובר בין שיעורי ההישרדות היחסיים לבין אלו הנצפים לאורך השנים, נתון שהוא סביר והגיוני שכן עם חלוף השנים מדובר הבאוכלוסייה שהיא מבוגרת עוד יותר, וסיבות אחרות לתמותה נעשות יותר מוחשיות עבורם.

 

תחלואה ותמותה ממלנומה של העור:

הארעות ותמותה מלנומה של העור גברים הארעות ותמותה מלנומה של העור נשים

 בגברים יהודיים, שיעורי ההארעות (דהיינו מספר החולים החדשים שאובחנו עם מלנומה ביחס לכל 100,000 תושבים כשהשיעורים מתוקננים (כלומר מתחשבים) לגיל היו יציבים בתחילת שנות האלפיים ועמדו סביב 12 מקרים חדשים לגל 100,000 גברים. משנת 2004 ולמשך ארבע שנים חלה עלייה בהארעות בגברים לערכים של 14 מקרים חדשים לכל 100,000 ולאחר מכן קיימת ירידה בשיעורי התחלואה אף לשיעורים נמוכים במקצת מאלו שהיו לפני אותה עלייה. התמותה ממלנומה בגברים הייתה יציבה בתחילת שנות האלפיים (עם שיעורים חריגים בשנה אחת, 2000) ולאחר מכן החלה עלייה מתונה בשיעורי התמותה, כאשר בשנים האחרונות שעליהן קיים מידע עומדים השיעורים על 2.7 פטירות לכל 100,00. 

בנשים יהודיות (נתוני האוכלוסייה הערבית אינם מובאים שכן מדובר במספר מקרים בודדים בכל שנה ואין משמעות לחישוב שיעורי ההארעות או התמותה בשך כך. שיעורי התחלואה מציגים עלייה עד אמצע שנות האלפיים והחל בשנת 2008 קיימת מגמת ירידה בשיעורים שהגיעו לרמה של 9.2 מקרים חדשים לכל 100,000 נשים בשנת 2010 ועלו במקצת בשנת 2011. התמותה ממלנומה בנשים נמוכה מזו שבגברים ממציגה בסך הכל יציבות לאורך התקופה עד שנת 2006 ולאחר מכן קיימת ירידה בשיעורי התמותה מהמחלה בנשים. 

לסיכום, שיעורי ההישרדות ממלנומה של העור הם גבוהים למדי בישראל ועומדים על כ 85% בנשים ובגברים.  לאחר ירידה בשיעור השורדים בשלוש השנים הראשונות לאחר האבחון ההישרדות נשארת יציבה למדי גם לאחר 8 שנים מאבחון המחלה. 

פרסומת