הישרדות סרטן הריאה

 הישרדות סרטן הריאה

למעלה מ 1,800 מתושבי ישראל נפטרו בשנת 2011 מסרטן הריאה, מה שמביא את מחלה זו לגורם התמותה הראשון מבין כל המחלות הממאירות. לשם השוואה, המחלות שבעטיין נפטרו הכי הרבה אנשים לאחר סרטן הריאה הן סרטן המעי הגס (1,254), סרטן השד (1,029) וסרטן הקיבה (519 תושבים).הארעות ותמותה סרטן הריאה גברים

סרטן הריאה הנה מחלה ששיעורי הקטלניות שלה הם מהגבוהים ביותר בין המחלות הממאירות ולמעשה מספר החולים ומספר הנפטרים דומים ביניהם כשמשמעות הנתון הוא שחלקם הגדול של החולים נפטרים בתקופה סמוכה לאבחון. שיעורי ההארעות של סרטן הריאה בגברים יהודים הם יציבים לחלוטין ב 13 השנים האחרונות אך נתוני התמותה מציגים ירידה בשיעורי התמותה בעיקר בתקופה בין 2004-2009. בנשים יהודיות קיימת עלייה מקבילה גם בשיעורי התחלואה וגם בשיעורי התמותה.

שיעורי ההישרדות כמעט זהים, בשנות המעקב הראשונות, בין אם מדובר בהישרדות נצפית או הישרדות יחסית כאשר משמעות מצב זה נובעת משיעורי ההישרדות היחסית נמוכים וזאת החל משנת המעקב הראשונה לאחר האבחון. קיימים פערים משמעותיים בהישרדות בין נשים לגברים כשכבר לאחר שנת מעקב אחת, לאחר האבחון, שיעורי ההישרדות בנשים גבוהות ב 25% מאלו שבגברים כאשר פערים אלו נמשכים לאורך השנים אך מצטמצמים במעט לאחר 3 שנות מעקב.
השרדות ותמותה סרטן הריאה נשים

למעלה ממחצית מהנשים המאובחנות עם סרטן הריאה חיות לאחר שנה מהאבחנה ולאחר שנתיים מהאבחנה 40% מהנשים חיות. מי ששרדה במשך שלוש שנים מהאבחנה צפוי שתשרוד גם לאחר 5 שנים, ובעצם הירידה בשיעורי ההישרדות הנה מתונה בין השנה השלישית למעקב לשנה השביעית.

השרדות סרטן הריאה

אצל הגברים, שמהווים את הקבוצה עם מספר החולים הגדול ביותר, שיעורי ההישרדות עומדים על 40% לאחר שנה מהאבחנה ויורדים לפחות מ 30% בתום השנה השנייה למעקב. המשמעות היא שארבעה חולים מכל 10 יחיו שנה לאחר האבחנה ושניים מתוך העשרה יחיו שלוש שנים. גם בגברים מי ששרד שלוש שנים צפוי שישרוד באותן רמות גם לאחר 7 ו-8 שנות מעקב או במלים אחרות, מי שנשאר בחיים לאחר 3 שנים מאבחנת סרטן הריאה ניתן לראותו כמי שהחלים מהמחלה שכן התמותה אצל אנשים אלו (גברים ונשים) היא דומה החל מהשנה השלישית ואילך. 
כמו בכל מחלות הסרטן
, אבחון מוקדם יותר מביא לשרידות גבוהה יותר. 90% מהגברים שאובחנו עם סרטן הריאה בשלב ראשון, כשהמחלה היא יחסית ממוקדת, יחיו לאחר שנה מהאבחנה ולמעלה מ 60% מהם יחיו חמש שנים לאחר האבחנה. לעומתם, מי שבעת האבחנה המחלה הייתה כבר מפושטת ושלחה גרורות יש לו 20% סיכוי שיחיה לאחר שנה אחת מהאבחנה וכשלושה אחוזים להגיע לשנה השלישית לאחר האבחנה.

גם בבדיקת שיעורי ההישרדות לפי שלב קיים פער משמעותי בין נשים לגברים כשהנשים שורדות באחוזים גבוהים במיוחד. מבין אלו שאובחנו עם סרטן בשלבים התחלתיים כ 60% יחיו לאחר 5 שנים מהאבחנה וגם מי שאובחנה עם סרטן מפושט יש לה סיכויים של 25% לצלוח את השנה הראשונה לאחר האבחנה וחמישה אחוזים (לעומת 3 אצל גברים) לשרוד למשך 3 שנים.

השרדות סרטן הריאה לפי שלב גברים

השרדות סרטן הריאה לפי שלב נשים

 שיעורי ההישרדות היחסית בארצות הברית עומדים על 42% (גברים ונשים) לאחר שנה אחת, 20לאחר 3 שנים ו 15.5% לאחר 5 שנים. גם בארה״ב שיעורי ההישרדות היחסית גבוהים יותר בנשים ועומדים על 18% לאחר 5 שנים לעומת 13.6% בגברים (נתוני מאובחנים בין 1988-2001). נתונים זהים גם ניצפו באיטליה, שם ההישרדות היחסית ל 5 שנים עומדים על 14% בגברים ו- 18% בנשים שאובחנו בשנים 2004-2007. באנגליה, לעומת זאת, שיעורי ההישרדות נמוכים במיוחד ועומדים על 7.8% בגברים ו- 9.3% בנשים (הישרדות יחסית ל 5 שנים מאובחנים בשנים 2005-9).

משמעות הנתונים: כמו במחלות הסרטן האחרות, גילוי מוקדם ואבחון מוקדם של סרטן הריאה מביא לשיעורי הישרדות גבוהים יחסית. כפי שכבר נאמר בחלק הדן במניעה וגילוי מוקדם של סרטן הריאה, קיימת היות מערכת בדיקות לגילוי מוקדם המיועדת למי שבעברו עישון של 30 שנות קופסא על ידי ביצוע בדיקות CT במינון קרינה נמוך. הגם שבדיקות אלו עוד לא הוכרזו בישראל כבדיקות הנכללות בסל שירותי הבריאות, יש מקום לשקול ביצוע בדיקות אלו למי שנמצא בסיכון גבוה (ובכללם גם מי שבמשפחתו הקרובה היו ארועים של סרטן הריאה). שיעורי ההישרדות בישראל הם גבוהים ועומדים בקנה מידה עם השיעורים במדינות מפותחות אחרות, וקיימת התקדמות מסויימת בשיעורי ההישרדות עם השנים, אם כי מדובר באחוז או אחוזים בודדים של שיפור בהישרדות מדי תקופה. הנתונים המובאים כאן עשויים לעזור למי שחלה במחלה לתכנן את המשך חייו ויש לזכור כי מדובר בנתונים אודות אלפי חולים וקיימת שונות אישית בסיכויי ההישרדות לחולה פרטני. אחת המשמעויות החשובות לדעתנו הוא הצורך בהפסקה או אי התחלה של עישון, שאחראי לחלק המכריע של סרטנים אלו.