כל התרופות לטיפול בסרטן

הטבלה הבאה מציגה את כל התרופות לטיפול בסרטן. הטבלה ניתנת למיון לפי הנושא הרצוי וניתן לעשות חיפוש בטבלה לפי כל נתון הקיים בה.

חומר כימי בעברית
חומר כימי
שם מסחרי בעברית
שם מסחרי
 
אוקסליפלטיןOxaliplatinאוקסליפלטיןOXALIPLATINלעמוד
אזציטידיןAzacitidineוידזהVIDAZAלעמוד
אטופוסידEtoposideאטופוסידETOPOSIDלעמוד
איקסבפילוןIxabepiloneאיקסמפרהIXEMPRAלעמוד
אירינוטקאןIrinotecanאירינוטקאן טבעIRINOTECAN TEVAלעמוד
אלטרטמיןAltretamineהקסלןHEXALENלעמוד
אנסטרוזולAnastrozoleאנסטרוזול, ארימידקסANASTROZOLE, ARIMIDEXלעמוד
אסטרמוסטיןEstramustine PhosphateאסטרציטESTRACYTלעמוד
אפירוביציןEpirubicin HydrochlorideאפירוביציןEPIRUBICINלעמוד
אקסמסטןEXEMESTANEארומזין, אקסטן, אקסמסטןAROMASIN, EXETAN, EXEMESTANEלעמוד
אריבוליןEribulin as mesilateהלאבןHALAVENלעמוד
בווציזומאבBevacizumabאווסטיןAVASTINלעמוד
בוסולפןBusulphanבוסולפקסBUSULFEXלעמוד
בורטזומיבBortezomibולקיידVELCADEלעמוד
ביקאלוטמידBicalutamideביקלוטמיד, קזודקס, ביקמיד, מדימידBICALUTAMIDE, CASODEX, BICAMIDE, MEDIMIDEלעמוד
בליאומיציןBleomycin sulfateבליאומיציןBLEOMYCINלעמוד
גמציטביןGemcitabineגמזר, ג׳מסיטבין, ג׳מניל, מדיטביןGEMZAR, GEMCITABINE, GEMNIL, MEDITABINEלעמוד
גפיטיניבGefitinibאירסהIRESSAלעמוד
דוסטקסלDocetaxelדוסטאקסל, טקסוטרTAXOTERE, DOCETAXELלעמוד
דוקסורוביציןDoxorubicin hydrochlorideדוקסורוביצין, אדריאבלסטינה, מיוסט ADRIABLASTINA, MYOCET, DOXORUBICINלעמוד
דסיטביןDecitabineדקוג'ןDACOGENלעמוד
דקרבזיןDacarbazineדקרבזיןDACARBAZINEלעמוד
וינבלסטיןVinblastine sulfateבלסטוביןBLASTOVINEלעמוד
וינולרביןVinolerbine as tartrateוינולרביןVINOLERBINEלעמוד
וינקריסטיןVincristine sulphateוינקריסטיןVINCRISTINEלעמוד
טופוטקאןTopotecan HydrochlorideטופוטקאןTOPOTECANלעמוד
טמוזולומידTemozolomideטמוTEMOלעמוד
טמוקסיפןTamoxifenטמוקסיפן, טמוקסי, טמוקסןTAMOXIFEN, TAMOXI, TAMOXENלעמוד
טמסירולימוסTemsirolimusטוריסלTORISELלעמוד
טרבקטדיןTrabectedineיונדליס YONDELISלעמוד
טרסטוזומבTrastuzumabהרצפטיןHERCEPTINלעמוד
כלורמבוצילChlorambucilלאוקרןLEUKERANלעמוד
לטרוזולLetrozoleפמרה, לטרוזול, לברסטFEMARA, LETROZOLE, LEBRESTלעמוד
לפטיניבLapatinibטייקרבTYKERBלעמוד
מיטומיציןMitomycinמיטומיציןMITOMYCINלעמוד
מיטוקסנטרוןMitoxantrone HydrochlorideמיטוקסנטרוןMITOXANTRONEלעמוד
מלפלאןMelphalanאלקרןALKERANלעמוד
מרקפטופוריןMercaptopurineפורי-נטולPURI-NETHOLלעמוד
מתוטרקסטMethotrexateמתוטרקסאטMETHOTREXATEלעמוד
נרלביןNelarabineאטריאנסATRIANCEלעמוד
סטוקסימבCetuximabארביטוקסERBITUXלעמוד
סיטרביןCytarabineסיטרביןCYTARABINEלעמוד
פוטמוסטיןFotemustineמופוראןMUPHORANלעמוד
פלואוראורצילFluorouracilפלואוראורצילFLUOROURACILלעמוד
פלודרביןFludarabine PhosphateפלודרביןFLUDARABINלעמוד
פמטרקסדPemetrexedאלימטהALIMTAלעמוד
פניטומומבPanitumumabוקטיביקסVECTIBIXלעמוד
פקליטקסלPaclitaxel
פקליטאקסלPACLITAXELלעמוד
פרטוזומבPertuzumabפרג'טהPERJETAלעמוד
פרלטרקסטPralatrexateדיפולטהDIFOLTAלעמוד
ציספלטיןCisplatinאביפלאטיןABIPLATINלעמוד
ציקלופוספמידCyclophosphamideאמדוקסןENDOXANלעמוד
קלדריביןCladribineליטקLITAKלעמוד
קלציום פולינטCalcium Folinate
קרבופלטיןCarboplatinקרבופלטיןCARBOPLATINלעמוד
תיוגואניןThioguanineלנביסLANVISלעמוד