כניסה ראשונה

בכניסתך הראשונה יש להזין למערכת פרטים אישיים, על מנת שייעשו התאמות לצרכיך. נתונים אלו לא יופיעו במערכת  פרט לשמך הפרטי וגילך, ניתן לשנות/לעדכן פרטים אלו מאוחר יותר ממסך הכנסת הבדיקות.

 

 

 

  

זיהוי במערכת והרשמה

הזיהוי מתבסס על שני משתנים - כתובת דואר אלקטרוני וסיסמא. לאחר הכנסת פרטי הדוא”ל והססמא יישלח לכתובת הדואר קוד המשתמש האישי שלך שישמש אותך לכניסה למערכת. כתובת הדוא״ל תשמש לשליחת תזכורות ו/או עדכונים במידה ותרצה/י בכך.

?
זכר נקבה
?
?
?
?
?
?