מדיניות פרטיות Privacy Policy

 

מדיניות הפרטיות של אתר סרטן.אינפו מובאת להלן. מאחר בעלי האתר ומפעיליו מכבדים את פרטיות המשתמשים באתר/י האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה (להלן-”האתר”), החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתר, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר. 

האתר (וכל תכניו) הנו אתר עצמאי ואינו מקבל כל מימון או סיוע אחר מאף גוף ממשלתי, עמותה או חברה מסחרית ואינו מחוייב לאף גוף שכזה.

 

כללי

בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, מוצרים ושירותים שרכשת, אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיו”ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לשירותים באתר. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד.

 

רישום לשירותים

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתרים או בעת רכישת מוצרים בהם, החברה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים. חלק מן השימושים באתר ו/או השירותים הניתנים באתר מצריכים הרשמה אשר במסגרתה תידרש למסור פרטים אישיים, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כגון שמך המלא וכתובת הדוא”ל שלך אשר נמסרים לחברה נעשים מרצונך החופשי ובהסכמתך. כמו כן, סליקת אמצעי התשלום, לרבות כרטיסי האשראי במידה ותחליט להשתמש בשירותים בתשלום, מתבצעת באמצעות ספק הסליקה והחברה אינה שומרת פרטי כרטיסי אשראי שנמסרו על ידי משתמשי האתר בשרתיה. 

החברה עשויה להיות מעונינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי ולאפשר לך תזכורות אישיות בנוגע לבדיקות חשובות שעליך לבצע ו/או עדכונם במערכת הממוחשבת לטובתך. מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.

 

מאגר המידע

האתר מחולק לשני חלקים האחד, אתר המידע שבו אין חובת הרשמה והנתונים שבו פתוחים לציבור הרחב. החלק השני של האתר (״האיזור האישי״) מחייב הרשמה שאינה מחייבת מסירת נתונים מזהים. יחד עם זאת, על מנת להפיק את המיטב מהאיזור האישי מומלץ להכניס בו פרטים אישיים שיוכלו יותר מאוחר להיות מאוחזרים על ידי המשתמש. הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של החברה ובאחריותה ובאופן שבו כל הנתונים המזהים יישמרו מחוץ לאתר שהוא מקוון (on-line) ובאתר המקוון ישמרו נתונים שאינם מזוהים בלבד. מחיקת נתונים מזוהים שהוכנסו (באופן חד פעמי) לאתר בעת הרישום והעברתם לאחסון בשרת שאינו מחובר לאינטרנט תיעשה באופן תקופתי ויזום על ידי סרטן.אינפו . נתונים הכוללים שם פרטי, האות הראשונה של שם המשפחה, 4 הספרות האחרונות של מספר הזהות, תאריך הלידה, המין ונתוני מצב בריאותי שיוכנסו יישארו באתר והקישור ביניהם לבין הנתונים המזהים יוכל להיעשות על פי קוד המשתמש אשר יופק בעת ההרשמה, אבל רק בצורה שהיא off-line ולא מהאתר עצמו. חשיבות יכולת אחזור זה הנה במידה וקוד המשתמש או הסיסמא נשכחו ויש צורך בזיהוי ודאי של המשתמש על מנת לאחזר אותם. יחד עם זאת, האתר מציע אפשרות שמירת מסמכים רפואיים בשרתיו על ידי סריקתם לאתר. מסמכים אלו עשויים לכלול פרטים מזהים, כדרכם של מסמכים רפואיים. הכנסת המסמכים תיעשה על ידי המשתמש עצמו או על ידי מפעילי האתר לפי בקשת המשתמש. אין האתר אחראי למחיקת נתונים אישיים ממסמכים סרוקים אשר הוכנסו לאתר על ידי המשתמש. במידה ותהייה בקשה מפורשת מהמנוי, יימחקו כל הפרטים המזהים ממסמכים שייסרקו ויוכנסו לאתר על ידי מפעיליו (פעולה הכרוכה בתשלום מנוי קבוע). הפרטים המזהים משמשים לבקרה ומניעת רשומות כפולות באתר וכן עבור וידוא לשם אחזור סיסמא במידה ונשכחה/אבדה ואין להם כל מטרה אחרת. פרטים מזהים באם יידרשו לצורך ביצוע התשלום אינם באחריות האתר ותלויים בשיטת התשלום ואינם נשמרים בכל דרך שהיא באתר. לציין שבשל עובדות אלו מאגר הנתונים אינו נכלל במאגרי המידע עליהם קיימת חובת רישום כמאגר מידע לפי סעיף 7,2 לחוק הגנת הפרטיות).

נתונים ב״איזור האישי״: האתר מכיל חלק המיועד לשמירה אחסון ואחזור של נתונים רפואיים אישיים אשר הוכנסו על ידי המשתמשים או על ידי מי מטעם האתר עצמו. השירות כרוך בתשלום מנוי קבוע. האתר אינו שומר נתונים מזהים אישיים בתחומי האתר עצמו כך שלא ניתן לזהות או לשייך נתונים מסויימים לאדם מסויים. בין שאר הנתונים שניתן לשמור באתר הם סריקות או קבצים של מסמכים רפואיים מבדיקות שונות שהמטופל עשה. על גבי מסמכים אלו יכולים להופיע פרטים מזהים של מי שנעשתה לו בדיקה מסויימת ובכך, למעשה, להפר את האנונימיות המוחלטת של המשתמש. יודגש כי האחריות על מחיקת פרטים מזהים ממסמכים סרוקים חלה על מי שהכניס אותם למערכת ולא תוכל לעמוד כל טענה של הפרת החסיון הרפואי על ידי האתר במידה והועלו מסמכים שעליהם פרטי זיהוי.  ההחלטה באם למחוק נתונים מזהים היא של המשתמש בלבד ואין חובה למחוק נתונים אלו. למותר לציין כי כניסה לכל הנתונים הרפואיים של אדם מסויים נעשית על ידי קוד משתמש ייחודי המופק מהמערכת וסיסמא לפי בחירת המשתמש וחובה על המשתמש לשמור נתונים אלו בחזקתו. יחד עם זאת, על מנת לאפשר כניסה מהירה לרופא או לאיש צוות רפואי ניתן למשתמש גם קוד לכניסה מהירה המאפשר צפייה בלבד בנתונים. רמת אבטחה זו הנה נמוכה יותר מאשר זו המחייבת שימוש בקוד משתמש ובסיסמא ולמרות שאינה מאפשרת שינוי בנתונים, עדיין במידה והוכנסו מסמכים עם פרטי זיהוי הם יהיו נגישים לצופה בהם.

שמירת הנתונים ב״איזור אישי״: הנתונים שהוכנסו על ידי משתמש מסויים אם על ידו או על ידי אחרים בשמו ולפי בקשתו שייכים למשתמש בלבד ולא ייעשה בהם כל שימוש למעט לצרכים סטטיסטיים לשיפור השירות באתר. במידה והחליט המשתמש להפסיק את תקופת המנוי בתשלום מכל סיבה שהיא, הנתונים יישארו באתר למשך שישה חודשים מיום סיום המנוי בתשלום בהם יוכל המשתמש לצפות בנתונים דרך הקוד לכניסה מהירה (קוד הרופא / המטפל) שניתן לו עם רישומו לאתר. לאחר שישה חודשים מסיום ההתקשרות (שמשמעותה אי תשלום דמי המנוי התקופתיים) האתר רשאי למחוק את הנתונים מהמאגר ו/או לחסום את הגישה לנתונים.

 

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתרים, לשפר ולהעשיר את השרותים והתכנים המוצעים באתר, לצורך רכישת מוצרים ושרותים באתר ו/או כדי להתאים את המודעות שיוצדו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך.  המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית. 

 

דיוור ישיר אלקטרוני

באתר שירות של תזכורות לבדיקות שונות אשר הוזנו על ידי המשתמש או מי מטעמו. קיימת אפשרות לקבלת תזכורות לבדיקות כאזר ההחלטה על קבלת תזכורות אלו הנה של המשתמש בלבד ובמידה והפעיל אותם התזכורות ישוגרו בצורת הודאת דואר אלקטרוני (ואולי בעתיד גם במסרון לטלפון הנייד). הסכמה לקבלת תזכורות כפי שנרשמה באתר תגרום לתזכורות להישלח וניתן להפסיק שירות זה בכל עת על ידי עדכון אותה בקשה. החברה עשוייה להיות מעונינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי ולאפשר לך תזכורות אישיות בנוגע לעדכון בדיקות חשובות שעליך לבצע במערכת הממוחשבת לטובתך. מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

מסירת מידע לצד שלישי

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן: אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתרים, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב את חשיפת פרטיך, אם תבצע באתר פעולות בניגוד לדין או באם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי ו/או אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

קישורים לאתרים אחרים:

באתר קיימים קישורים אשר מפנים לאתרי אינטרנט אחרים. סרטן.אינפו עושה מאמץ לקשר לאתרי אינטרנט אשר לפי מיטב ידיעתה אינם פוגעים בפרטיות המשתמשים באתרי אינטרנט האחרים. יחד עם זאת, סרטן.אינפו איננה אחראית לתנאי השימוש ו/או למדיניות הגנת הפרטיות באתרי האינטרנט האחרים, לתכניהם וכל הקשור או הנובע משימוש בהם. שימושך בקישורים לאתרי אינטרנט אחרים ו/או השימוש באתרים אחרים, הינם על אחריותך הבלעדית.

Cookies

אתר החברה עשוי להשתמש ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

פרסומות של צדדים שלישיים

החברה מתירה לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתרים. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתרי מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של סרטן.אינפו .

אבטחת מידע

סרטן.אינפו  מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר בעמוד זה. במידה ויהיו שינויים הם יופיעו בראש העמוד ובצורה בולטת.

נושאים נוספים שעשויים לעניין אותך
תנאים לשימוש באתרצרו קשרפרסום באתר