מקורות לנתונים

LOGO_Sartan

 

 

 

 

האתר (וכל תכניו) הנו אתר עצמאי ואינו מקבל כל מימון או סיוע אחר מאף גוף ממשלתי, עמותה או חברה מסחרית ואינו מחוייב לאף גוף שכזה.

באתר משולבים נתונים, בעיקר על ידי הצגתם בתרשימים, של שיעורי תחלואה, תמותה והישרדות וכן קיים מלל המסביר את הנתונים. מקור הנתונים (המספרים בלבד) הוא נתונים המפורסמים לידיעת הציבור דרך קבע ועל פי חוק על ידי גופים ממשלתיים ואחרים שזה תפקידם. באשר לתחלואה מסרטן (הכוללת מספר מקרים חדשים, שיעורים מתוקננים לגיל ושיעורי הישרדות) הנתונים מישראל נלקחו מאתר הרישום הלאומי לסרטן ומפרסומים שונים שנערכו על ידי הרישום כולל נתונים שהוצגו במסיבות עיתונאים בשנים האחרונות ואשר מטבעם הם מיועדים לשימוש הציבור הרחב. הסבר ופירוש הנתונים נעשה על ידי צוות האתר, לרבות התרשימים השונים ועיבודי התמונה והם כפופים להוראות וחוקי זכויות יוצרים בכלל ואלו המופיעים באתר תחת הכותרת ״תנאי שימוש באתר״ (ומהותם הוא איסור מוחלט על העתקתם, הפצתם ו/או כל שימוש בהם ללא הרשאה מפורשת). הסבר וניתוח התרשימים השונים, לרבות מגמות התחלואה ומשמעויותיה נעשה באופן בלעדי על ידי צוות האתר. חלק מהנתונים אודות תחלואה בסרטן או שימוש בשירותים בתחום נלקחו מפרסומים בין לאומיים אחרים, כולל תקצירי מאמרים שפורסמו בעתונות הרפואית הבין לאומית שמקורם בחוקרים ישראלים או זרים. נתוני תמותה בכלל ומחלות ממאירות בפרט, נתוני אוכלוסייה ודמוגרפיה שונים לרבות נתונים מסקרים שנערכו בין משקי בית נלקחו מפרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה המופיעים באתר האינטרנט ובפרסומים אחרים של הלשכה. עיבוד הנתונים, הצגתם ופירושם נעשה כולו על ידי צוות האתר

 

נתוני תחלואה במקומות אחרים בעולם נלקחו מפרסומים בין לאומיים בתחום, לרבות מאמרים רפואייםאתר מחקר הסרטן של החברה הים תיכונית לאונקולוגיה, אתר הסוכנות הבין לאומית לסרטן, אתר המכונים הלאומיים לסרטן בארצות הברית ו/או אתרים או פרסומים אחרים ברחבי העולם, הכל לפי העניין.

 

נתונים אודות מניעה, אבחון, טיפול וכל הנושאים האחרים שאינם כרוכים בשימוש בנתונים מספריים ספציפיים נכתבו על ידי צוות האתר בשפה שתהייה מובנת לציבור הרחב והם נשענים על הספרות הרפואית העדכנית בכל תחום ותחום ופרסומים מדעיים עדכניים ו/או המלצות גופים מובילים בתחומי אותו עניין. נעשה מאמץ להביא את רשימת הספרות הרלוונטית לכל נושא, וקיים עדכון שוטף של אותם מקורות, הכל לפי העניין והצורך. יודגש כי כל הנושאים נכתבו בעברית במיוחד לאתר זה תוך התאמה לאורח החיים בישראל.על כל תכני האתר חלים כל זכויות היוצרים ללא סייג.

 

נתוני התרופות וההתוויות לשימוש בהן הן אלו המפורסמות באתר משרד הבריאות ו/או בפרסומים אחרים של המשרד, וכך גם באשר למחירי התרופות על כל הנגזרות מהם. התוויות כלליות לתרופות המקובלות בעולם וכמו כן שימושים מחוץ להתוויות ( unlabeled use) הם כפי שמפורסמים בנתוני היצרנים, או על סמך מחקרים שפורסמו בעתונות הרפואית המקובלת. במידה ותרופה מסויימת אינה מופיעה בנתוני מאגר התרופות של משרד הבריאות כתרופה רשומה, נרשם כי התרופה אינה רשומה בישראל. נערך עדכון תקופתי של ההתוויות ופרטים נוספים אודות התכשירים השונים אך, ובשל כך קיימת אזהרה בעמודי התרופות כי נתוני התכשירים עלולים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, אין כל התחייבות מצד האתר כי כל ההתוויות / מחירים / אזהרות / תופעות לוואי וכל מידע אחר הקשור בתכשיר כל שהוא המופיעות באתר בזמן נתון הן אכן העדכניות ביותר. 

 

קיימת הקפדה על ציון מקור הנתונים בשולי התרשימים ו/או בגוף הטקסט לרבות ציון מקורות מידע בכל עמוד שבו קיים מידע ממקור חיצוני לאתר