סקירה וגורמים – מחלות נבחרות

שם אתר המחלה, עברית
שם אתר המחלה, אנגלית
למעבר לעמוד
אשךTesticular סקירה וגורמים לסרטן האשך
בלוטת המגן (תירואיד)Thyroidסקירה וגורמים לסרטן בלוטת המגן
גידולי מוחBrain Tumorsסקירה וגורמים לגידולי מוח
גידולי ראש וצווארHead & Neckגידולי ראש וצוואר
ושטEsophagus, Esophageal Cancerסקירה וגורמים לסרטן הושט
כבדLiver,Hepato-Cellular Carcinomaסקירה וגורמים לסרטן הכבד
כליהKidney. Renal Cell Carcinoma, RCCסקירה וגורמים לסרטן הכליה
לבלבPancreas, Pancreaticסקירה וגורמים לסרטן הלבלב
לימפומה במערכת העיכולGastroIntestinal Tract Lymphomaלימפומה במערכת העיכול
לימפומה על שם הודג'קיןHodgkin's Lymphomaסקירה וגורמים ללימפומה על שם הודג'קין
לימפומה שאינה הודג׳קיןNon Hodgkin's Lymphoma, NHLסקירה וגורמים ללימפומה שאינה הודג'קין
מיקוזיס פונגוידסMycosis Fungoidesמיקוזיס פונגוידס
מלנומה ממאירה של העורMalignant Melanoma, Cutaneous Melanomaסקירה וגורמים למלנומה ממאירה של העור
מעי גסColon. Colo-Rectal, CRCסקירה וגורמים לסרטן המעי הגס
מעי דקSmall Intestine / Bowelסקירה וגורמים לסרטן המעי הדק
נוירובלסטומהNeuroblastomaנוירובלסטומה
נוירומה אקוסטיתAcoustic Neuromaנוירומה אקוסטית
סרטן העור שאינו מלנומהNon-Melanoma Skin Cancer BCC & SCC סקירה וגורמים לסרטן העור שאינו מלנומה
סרקומה יואינגEwing Sarcomaאבחון סרקומה יואינג
סרקומה ע״ש קפושיKaposi Sarcomaסקירה וגורמים סרקומה קפושי
צוואר הרחםCervix Uteriסקירה וגורמים לסרטן צוואר הרחם
קורום הצפק (מזוטליומה)Peritoneal Mesotheliomaמזוטליומה פריטונאלית
קיבהStomach, Gastric cancerסקירה וגורמים לסרטן הקיבה
קרום הריאה (מזוטליומה)Pleural Mesotheliomaסקירה וגורמים למזוטליומה פליאורלית
רבדומיוסרקומהRhabdomyosarcoma, RMSרבדומיוסרקומה RMS
רחםUterine cancer, Endometrial Cancerסקירה וגורמים לסרטן הרחם
ריאהLungסקירה וגורמים לסרטן הריאה
שד - גבריםMale Breastסרטן שד בגברים
שד - גורמיםBreast Cancerגורמים לסרטן השד
שד - סקירהBreast Cancerסקירת סרטן השד בישראל
שלפוחית השתןUrinary Bladderסקירה וגורמים לסרטן השלפוחית
תסמונת מיאלודיספלסטיתMyelodysplastic Syndrome MDSתסמונת מיילו-דיספלסטית MDS