סרטן האשכים סקירה וגורמים

 

סקירת סרטן האשכים בישראל:

סרטן האשך (Testicular Cancer) הינה המחלה הממארת השכיחה ביותר בגברים בין הגילאים 15-35. פרסומים מדעיים רבים ממקומות שונים בעולם שיצאו לאור בשנים האחרונות מצביעים על כך שהתחלואה במחלה נמצאת בעליה מתמדת. קיימת הכפלה בשכיחות המחלה ב-40 השנים האחרונות, אך מגמה זו אינה אחידה ביןאזורים ומדינות שונות, כמו גם במגזרים שונים באוכלוסיות של אותן המדינות(2-3).מגמות_הארעות_סרטן_האשך

היארעות (מספר המקרים החדשים שמאובחנים) סרטן האשך נמצא בעלייה תלולה מזה כ 30 שנים, בישראל וכן בעולם כולו. שיעורי ההארעות המתוקנן לגיל היה בסביבות 2/100,000 בתחילת שנות השמונים וכעת הוא עומד על כ 5/100,000 בגברים יהודים ושינוי דומה חל גם באוכלוסייה הערבית של מעבר משיעור של 0.5 מקרים חדשים לכל 100,000 תושבים לכדי 2/100,000. נצפתה גם עלייה בשיעור היחסי של גידולי האשך מתוך כלל הגידולי המוצקים בגברים. אם בשנת 1992 רק 0.57% מכל הגידולים המוצקים בקרב גברים ערבים היו ממקור אשכי, הרי שבשנת 2002 עלה מספר זה ל-2.15%. ממצא דומה בקרב היהודים: עליה מ-0.7% עד ל-1.13% .

סרטן האשך יוצא דופן גם מבחינת התפלגות הגילאים של המחלה. בניגוד לשאר המחלות הממאירות ששכיחותן עולה עם הגיל, קיימת תופעה של עליה בשכיחות עד גיל 25, שהוא גיל שיא התחלואה ולאחר מכן ירידה מתמשכת בתחלואה שגורמת לכך שמעל גיל 50 סרטן האשך נדיר יחסית, ולמעשה מדובר בחולה אחד או שניים כל שנה באוכלוסייה היהודית ומקרה אחד או אף מקרה אצל הערבים (1).

גיל הופעת המחלה ירד במשך השנים, במחקר שנעשה בישראל (3) נמצא כי בין השנים 1992-1994 גיל הופעת המחלה השכיח היה 30-34 שנים, בשנים 2000-2002 הגיל ירד ל-25-29 שנים. הבדל זה נמצא משמעותי סטטיסטית עם ערך p של פחות מ-0.01. יחד עם זאת, מדובר במספר סוגים היסטולוגיים של סרטן ודיווחים אחרונים דווקא מצביעים על עלייה בגיל הופעת המחלה אצל חולים עם גידול מסוג סמינומה, כאשר הגיל עלה מגיל של 28 שנים בממוצע (באבחנה) ל 36 (6). התחלואה בסרטן האשך אינה אחידה בתוך האוכלוסייה היהודית. בקרב ילידי הארץ שיעור ההיארעות המתוקנן לגיל עלה במהלך התקופה מ-3.42 עד 3.91 ל 100,000 (4.41% עליה שנתית ממוצעת) . ביהודים ילידי מדינות אירופה ואמריקה נצפתה עליה בקצב שנתי ממוצע של 14.6% (מ-1.83 עד 3.69 ל100,000). בילידי מדינות אסיה ואפריקה נצפתה העלייה הבולטת ביותר – מ-0.29 עד ל-4.31, עליה ממוצעת של 64.31% לשנה(3) .שעורים_סגוליים_לגיל_אשך

בדנמרק, לדוגמה, ההיארעות עלתה מ-2.5 ל-9.2 מקרים ל 100,000 תושבים בשנה בשני העשורים האחרוניםבהולנד וגרמניה נצפו מגמות דומות (5-6). בארצות הברית חלה עליה של 60% בשכיחות המחלה, בקנדה השכיחות עלתה מ-2.8 ב-1969 עד 4.2 לכל 100,000 בשנת 1993. בעירק שכיחות המחלה עומדת על 1/100,000 בשנות 1986- 1988וכך הוא המצב במדינות עולם השלישי בכלל (2) .

כ-95% מהגידולים הממאירים של האשך הינם ממקור של Primordial Germ Cell מכאן גם השם (Germ Cell Tumors GCT). תאים סרטניים אלו הם בעלי יכולת לעבור התפלגות לזנים היסטולוגים שונים ואף למספר זנים באותו החולה.

כמחצית מ-GCT הינם מסוג Seminoma. Non-Seminomatous Germ Cell Tumors NSGCT) כוללת: Embryonal Carcinoma, Choriocarcinoma, Yolk Sac Tumor, Teratoma. רוב גידולי NSGCT מופיעים בעשורים השני והשלישי של החיים ואילו Yolk Sac Tumor הינו הגידול השכיח ביותר בילדים. גידולים ראשוניים של האשך שלא ממקור Primordial Germ Cell הנם נדירים באופן יחסי. בקבוצה זו נכללים: Leidig's Cell Tumor, Sertoli's Cell Tumor, לימפומת האשך, גידולי רקמות רכות וכו'. לימפומה הינו הסוג ההיסטולוגי השכיח ביותר אחרי גיל 65. שאתות עם פיזור משני לאשכים נדירות אף יותר.

 

גורמי סיכון לסרטן אשכים:

גיל - כפי שהוסבר קודם לכן, סרטן האשך מתנהג באופן שונה ממרבית המחלות הממאירות מבחינת התפלגות הגילאים. המחלה שכיחה עד גיל 49 לערך ולאחר מכן כמעט ואין תחלואה במחלה. המשמעות הנה שהסיכוי שמי שהוא מעל גיל 50 לחלות במחלה הוא נמוך ביותר, וקיום המחלה בגילאים אלו הוא ארוע נדיר (אך עדיין יכול להיות).

היסטוריה של אשך טמיר - אשך טמיר (Undescending testisאשך שלא יורד“) הוא מצב שבדרך כלל מזהים אותו לאחר הלידה בו אשך אחד או שניים אינם יורדים למקומם הטבעי בשק האשכים אלא נמצאים בבטן התחתונה (באופן טבעי האשכים “יורדים” לשק האשכים לפני הלידה). בישראל, כל התינוקות נבדקים מיד לאחר לידתם וכן בבדיקות שגרתיות אצל רופא ילדים נבדקים האשכים ועל כך הסיכוי שילד יגיע לגיל הבגרות המינית עם אשך טמיר שלא טופל הנה נמוכה למדי. הבעייה ניתנת לתיקון על ידי ניתוח המבוצע בילדות, בדרך כלל בגיל חצי שנה עד שנה וחצי, וזאת גם על מנת למנוע סיכון לסרטן האשך בעתיד. מי שיש לו אשך טמיר שלא תוקן ובמיוחד קיום מצב זה בגיל הבגרות מהווה גורם סיכון לסרטן האשך (וגם לאי פוריות הגבר).

משפחתיות וגנטיקה - מי שלו קרוב משפחה שלקה בסרטן האשך נמצא בסיכון מוגבר למחלה, כמו כן נמצאו לאחרונה מספר שינויים גנטיים (4q22, 7q22, 16q22.3, 17q22) הקשורים לסרטנים אחרים אך גם לסרטן האשך.

סרטן אשך קודם - מי שחלה בסרטן האשך באחד האשכים, נמצא בסיכון מוגבר לחלות בסרטן אשך גם באשך השני.

נשאות של HIV – נשאי וירוס הכשל החיסוני (ובכללם גם מי שפיתח את המחלה הנגרמת כתוצאה מכך, איידס) נמצאים בסיכון מוגבר לתחלואה בסרטן האשך.

תסמונות גנטיות – אנשים עם תסמונת על שם קלינפלטר (Klinefelter) או כאלו הסובלים מתסמונת דאון (Down) נמצאים אף הם בסיכון מוגבר ללקות בסרטן האשך.

על אף שמספר גורמים סביבתיים, גנטיים ומחלות רקע מזוהים עם התפתחות המחלה, לא ברור מי מהגורמים הללו אחראי לעליה בשכיחות המחלה. טמירות אשכים מעלה סיכון להתפתחות המחלה פי 3 עד 14 מאשר באוכלוסיה רגילה. בעוד שמספר עבודות משנות השבעים והשמונים הראו ששימוש באסטרוגנים אקסוגנים בהריון מעלה סיכון להתפתחות שאת אשכים בילודים, עבודות אחרות לא הצליחו להראות תוצאות דומות. המחלה נפוצה יותר בגברים עם בעיות פוריותבעבודה שפורסמה ב-1992 הודגם שמוטציה בכרומוזום 12p אופיינית לכל סוגי GCT, אולם קשר גנטי בהתפתחות המחלה טרם הוכח. בארצות הברית שכיחות המחלה בזכרים לבנים גבוהה פי עשרה מאשר בשחורים, גברים משכילים ובעלי מעמד חברתי – כלכלי גבוה נמצאים בסיכון יתר לפתח סרטן האשך ויתכן וחשיפה לטמפרטורות סביבתיות קיצוניות מהווה גורם סיכון נוסף להתפתחות המחלה (7)

1. Barchana M., Alon R, Liphshitz I. Israel National Cancer Registry, Ministry of Health, at: www.health.gov.il

2 Denic S, Frequency and management of germ-cell tumors in a third-world country. Oncol Rep, 1998;5:1241-1244.

3. Beri A, Matzkin H, Liphshitz I, Barchana M. Epidemiological characteristics and trends of testicular cancer in Israel 1992-2002]. Harefuah. 2007 Jul;146(7):515-9, 575. Hebrew.

4. Verhoeven RH, Karim-Kos HE, Coebergh JW, Brink M, Horenblas S, de Wit R, Kiemeney BA. Markedly increased incidence and improved survival of testicular cancer in the Netherlands. Acta Oncol. 2013 Aug 30. [Epub ahead of print]

5. Rusner C, Trabert B, Katalinic A, Kieschke J, Emrich K, Stang A; Network of German Cancer Registries (GEKID). Incidence patterns and trends of malignant gonadal and extragonadal germ cell tumors in Germany, 1998-2008. Cancer Epidemiol. 2013 Aug;37(4):370-3

6. Ruf CG, Isbarn H, Wagner W, Fisch M, Matthies C, Dieckmann KP.Changes in epidemiologic features of testicular germ cell cancer: Age at diagnosis and relative frequency of seminoma are constantly and significantly increasing. Urol Oncol. 2013 Feb 6. doi:pii: S1078-1439(12)00465-6.

7. Zhang ZF, Vena JE, Zielezny M, Graham S, Haughey BP, Brasure J, Marshall JR, Occupational exposure to extreme temperature and risk of testicular cancer. Arch Environ Health, 1995; 1:13-18.[divider text="חזרה לראש העמוד"]

פרסומת