סרטן הריאה בישראל

 

 

סקירת סרטן הריאה בישראל:

סרטן הריאה הנה המחלה הממארת שבעטייה נפטרים הכי הרבה אנשים בישראל, למרות שמבחינת דירוג ההארעות היא נמצאת במקום השלישי בגברים והחמישי בנשים (בכלל האוכלוסייה). הסיבה להיות המחלה קטלנית במיוחד נעוצה באופייה של המחלה שנוטה להתפשט בריאות ולשלוח גרורות ומכאן הקושי לאבחן את המחלה כשהיא בשלביה הראשונים, שלבים בהם עוד ניתן לטפל במחלה טיפול יעיל.                                                                                                                    

לסרטן הריאה מספר מאפיינים ייחודיים אשר יידונו בהרחבה בחלק זה. למעלה מ 2,000 אנשים מאובחנים מדי שנה כחולים במחלה ומתוכם כ 1,100 גברים יהודים, 700 נשים יהודיות, 200 גברים ערבים ו- 40 נשים ערביות. כ 1,800 אנשים נפטרים מהמחלה בישראל (נתוני 2010) מתוכם קרוב ל 1,600 יהודים וכ 200 ערבים. ביחס למחלות ממאירות אחרות, סרטן הריאה הנו היחידי בו שיעורי התחלואה בגברים ערבים גבוהים באופן משמעותי מאלו שבגברים יהודיםמגמות_הארעות_סרטן_ריאה

בחינת מגמות ההארעות מראה כי קיימת יציבות בתחלואה בגברים יהודים מזה 30 שנים ללא כל שינוי (שיעורים מתוקננים לגיל של 28 בשנת 1980 ומאז שיעור של 29/100,000 בשנים 1990, 2000 ו- 2010). בנשים יהודיות קיימת עלייה קבועה ומתונה בהארעות כאשר ביחס לתחילת התקופה (1980) התחלואה עלתה בכ 50% לשיעורים של 15 מקרים חדשים לכל 100,000 נשים.

השינויים הגדולים ארעו באוכלוסייה הערבית, שם שיעורי התחלואה עלו באופן מהותי משיעורים סביב 24/100,000 בתחילת שנות השמונים לכדי 48/100,000 בסופה, דהיינו הכפלה של השיעור. מספר המקרים הקטן יחסית בנשים ערביות מקשה על בחינה של מגמות התחלואה בקבוצה זו בה שיעורי התחלואה בשנת 2010 היו 5.5/100,000. 

סרטן הריאה הנה מחלה נדירה לפני גיל 45 ומקבוצת גיל זו ואילך שיעורי התחלואה מתחילים לעלות באופן קבוע כששיא התחלואה הוא אצל אנשים מעל גיל 75. שיעורי התחלואה בערבים הם מעט נמוכים יותר בין הגילאים 45-59 מאלו שבגברים היהודים ומעל גיל 60 נפתח פער משמעותי כך שבכל

שעורים סגוליים לגיל ריאה

 קבוצת גיל שלאחר מכן השיעורים בערבים גבוהים ב 40-50% מאלו שאצל הגברים היהודים באותו גיל. יחס השיעורים לפי קבוצת גיל בין גברים יהודים לערבים מראה כי, למעט בקבוצת הגיל 50-54 בה השיעורים ביהודים נמוכים במעט מזו שבערבים בכל קבוצות הגיל האחרות היחס הנו בין 50 ל 67% (כאשר המשמעות היא שיהודים חולים ברמהשל שני שליש מהערבים. אצל נשים הפערים האלו בולטים עוד יותר, אלא שכאן שיעורי התחלואה ביהודיות גבוה באופן משמעותי מאלו שבערביות, כך שבגילאים 60-69 התחלואה בנשים יהודיות היא פי 3 בקירוב מאשר זו שבנשים ערביות

מקום הלידה - מזה שנים ידועים הבדלים בשיעורי התחלואה (שכפי שצויין מהווים אומדן לסיכון לתחלואה) על פי מקום הלידה. נהוג לחלק את אוכלוסיית ישראל לכזו שנולדה במדינות המשתייכות ליבשת אפריקה, אסיה, אלו שנולדו במדינות אירופה ואמריקה ואלו שנולדו בישראל. כיום, רוב האוכלוסייה היהודית בישראל היא כזו שנולדה בישראל והאוכלוסיות שנולדו במדינות האחרות הם לרוב מבוגרות יותר, ולכן גם מהוות עניין בתחום הסרטן.  

קיימת יציבות בתחלואה בגברים יהודים מזה 30 שנים ללא כל שינוי (שיעורים מתוקננים לגיל של 28 בשנת 1980 ומאז שיעור של 29/100,000 בשנים 1990, 2000 ו- 2010).
בדיקת שיעורי התחלואה לפי קבוצות גיל ויבשת המוצא אף היא יכולה ללמד על הסיכון לתחלואה בקרב קבוצות אלו. שיעורי התחלואה אצל גברים שנולדו בישראל הם נמוכים באופן ברור מאלו שנולדו בכל אחת מהיבשות האחרות, כאשר נתון זה לא משתנה בכל קבוצות הגיל החל מגיל 50. ילידי אירופה ואמריקה מציגים שיעורי תחלואה גבוהים משאר הקבוצות ברוב קבוצות הגיל כשהשיעורים בילידי אסיה גבוהים במיוחד בעשור 65-74.

שיעורים סגולייים לגיל בנשים סרטן הריאה שיעורים_סגוליים_לגיל גברים ריאה_לפי_מקום_לידה

בנשים, לעומת זאת התמונה שונה. ילידות ישראל, ובכל קבוצות הגיל, נושאות בנטל התחלואה הגבוה ביותר מכל שאר הקבוצות כאשר בולטים במיוחד שיעורי התחלואה הגבוהים בקבוצה זו אצל נשים מעל גיל 75. מנגד, שיעורי התחלואה הנמוכים ביותר בין קבוצות אלו הן אצל ילידות אפריקה.

סרטן הריאה במדינות הים התיכון: 

בפרסום שיצא בשנים  השוואה בין שיעורי ההארעות של מחלות ממאירות שונות וביניהם סרטן הריאה נמצא כי שיעורי התחלואה בגברים יהודים בישראל הנם נמוכים יחסית לעומת השיעורים במדינות הים התיכון כאשר בין המדינות ששיעורי התחלואה בהם גבוהים במיוחד הנן מדינות יוגוסלביה לשעבר, איטליה ספרד וצרפת בעוד שבנשים יהודיות שיעורי ההארעות הם גבוהים יחסית ונמוכים רק מהשיעורים במדינות יוגוסלביה לשעבר. השיעורים בגברים ערבים לעומת זאת, הם גבוהים ונמצאים במקום החמישי הדירוג מתוך למעלה מ 20 מדינות.

משמעות הנתונים – שיעורי ההארעות (היחס בין מספר המקרים החדשים המאובחנים לגודל האוכלוסייה) מהווים אומדן של הסיכון לתחלואה.

ההגיון הוא שאם במחלה מסויימת שיעורי ההארעות בגברים גבוהים יותר מאלו שבנשים אזי הסיכון (או הסיכוי) שגבר יחלה במחלה הוא גבוה מהסיכון (או הסיכוי) שאשה תחלה. השימוש בשיעורים ”מבטל” את השפעת גודל האוכלוסייה, וכפי שניתן לראות, מבחינת מספר החולים בגברים ערבים עומד על כ 200 לעומת 1,500 בגברים יהודים אך למרות זאת (ובשל היות אוכלוסיית הגברים הערבים קטנה בהרבה מזו של הגברים היהודים) שיעורי התחלואה אצלם גבוהים כדי פי 2. לפיכך, משמעות הנתונים הנה שגברים נמצאים בסיכון גבוה יותר, ובמיוחד גברים ערבים. ככל שהגיל עולה עולה גם הסיכון לתחלואה. ההסתברות של קיום סרטן הריאה אצל מי שהוא צעיר מגיל 45 היא נמוכה ביותר.  גברים שנולדו בישראל, הסיכון אצלם קטן יותר ביחס לגברים שנולדו מחוץ למדינה אבל אצל נשים ההסתברות הנה הפוכה, דהיינו סיכון גדול יותר לנשים ילידות ישראל מאשר לאלו שנולדו בארצות מעבר לים. עוד ניתן ללמוד (ואולי גם לתמוה) מדוע שיעורי ההיארעות בגברים היהודיים הם יציבים כל הזמן (או במלים אחרות מדוע הם לא יורדים), ומהן הסיבות לעלייה המשמעותית (וזו הדרמטית) אצל נשים יהודיות וגברים ערביים, בהקבלה.

הסתברות, סטטיסטיקה ועוד....
ישנם כאלו הלועגים לשימוש בנתונים “סטטיסטיים” והסקת מסקנות מהם ואף נוהגים לבטלם. יחד עם זאת יש לזכור כי מקצוע הרפואה (ולא רק) מושתת על הרעיון של הסתברות – החל משלב האבחון (מה הסיכוי שבחור בן 18 שמגיע למיון עם כאב בחזה לוקה באוטם שריר הלב (“התקף לב”) לעומת הגבר בן ה 55 שבה עם אותן תלונות ונמצא במיטה לידו), דרך שלב הטיפול – הטיפולים מבוססים על מחקרים על תרופות ותהליכים – ניתוחים למשל, שבהם משווים קבוצה שמטופלת בתכשיר לעומת קבוצה שאינה מטופלת ומנתחים את התוצאות של אותן קבוצות, שוב, בכלים סטטיסטיים. אם נחשוב על זה, הסטטיסטיקה (ובמיוחד החלק ההסתברותי שלה) מלווה אותנו בכל יום במעט בכל פעולה שאנחנו עושים – ההחלטה אם לנסוע ממקום אחד למשניהו בדרך מסויימת כוללת שיקול הסתברותי (המבוסס על ניסיון העבר או מידע אחר) של עומס תנועה בכל אחת מהחלופות, ועד קביעת מועד לארוע בחודשי הסתיו או האביב (מה ההסתברות שירד גשם באותו יום).כשחושבים בדרך זו, ניתן להבין שכל חיינו מונעים על ידי חישובים הסתברותיים, וניתן לתת קצת כבוד לסטטיסטיקה….

פרסומת