סרטן השד בישראל

 

 

סקירת סרטן השד בישראל:

בישראל מאובחנות מדי שנה כ 4,000 נשים הלוקות בסרטן שד החודרני והממוקד מהן כ 3,000 עם סרטן חודרני והשאר עם מחלה ממוקדת.  נהוג להבדיל בין שני סוגי המחלה שכן הטיפול ותוצאות המחלה (המובעות בדרך כלל בהשרדות החולות) שונים מהותית בין שני הסוגים. התרשימים הבאים מתארים את שיעורי היארעות התחלואה בישראל בעשורים האחרונים לגבי המחלה החודרנית והממוקדתמגמות הארעות סרטן השד החודרני

בנשים יהודיות: שיעורי התחלואה עלו באופן משמעותי בסוף שנות השמונים והתייצבו עד תחילת 1997. הסיבה המרכזית לכך נעוצה ככל הנראה בהכנסת שיטות לסקירת האוכלוסייה ובעיקר עי ממוגרפיה, התוספת המשמעותית לאוכלוסייה בישראל עי העלייה מבריהמ לשעבר וגורמים אחרים שאינם ברורים דיים. העלייה השנייה החלה בסוף שנת 1996 והיא נובעת מהתחלת התוכנית הלאומית לגילוי מוקדם, שככל תוכנית שכזו גורמת לעלייה במספר הנשים המאובחנות (תוך גילוי מחלות בשלבים מוקדמים יותר) וניתן לראות כי אפקט זה הסתיים לקראת שנת 2001 עם חזרה לשיעורי אבחון הדומים לתקופה שלפני התוכנית. תופעה מעניינת נוספת הנה הירידה שחלה משנת 2002 ואילך והקשורה ככל הנראה להפסקת השימוש הרחב בתחליפים הורמונליים לגיל המעבר (HRT – Hormone Replacement Therapy) הכוללים הורמונים אסטרוגניים ופרוגסטרון במשולב. שעורים סגוליים לגיל סרטן השד החודרני

בנשים ערביות: שיעורי התחלואה היו נמוכים באופן משמעותי מאלו אצל היהודיות ומתחילת שנות התשעים קיימת עלייה רציפה בשיעורים כך שבסוף העשור הראשון של שנות האלפיים השיעורים מתחילים להיות דומים לאלו ביהודיות. הסביבה המרכזית לכך הם שינויים באורח החיים ובהתנהגויות בקרב הערביות עם צמצום ילודה, לידות בגיל מאוחר יותר וככל הנראה גם שינויי תזונה ואימוץ אורח חיים מערבייותר.

הסיכון לתחלואה בסרטן השד הוא חישוב תיאורטי ומתייחס לסיכוי של מי שנולדת היום לחלות עד הגיעה לגיל 90. האומדן נשען על נתוני התחלואה הידועים היום ולפיכך עשוי להשתנות בעתיד. יש לדעת כי גילוי מוקדם של סרטן השד מעלה את ההארעות (מספר המקרים החדשים) בטווח הקצר ולכן, כאזר מבוצעת תוכנית מוצלחת לגילוי מוקדם גם הסיכון התיאורטי לתחלואה (המובא בדרך כלל כ אחת ל …” יעלה וכאשר התוכנית תמצה את עצמה שיעורי ההארעות ירדו ואיתם גם אומדן הסיכון. לקריאה נוספת על אומדן הסיכון לתחלואה בסרטן.

סרטן השד הממוקד - נתוני תחלואה מישראל:

בחינת מגמות בסרטן השד הממוקד חשובה במיוחד שכן זו צורת המחלה עם תוצאות מיטביות עבור החולות. כפי שכבר צויין, חולות המאובחנות בשלב זה של המחלה (כשהיא מוגבלת לרקמה ממנה היא מתחילה כשב 95% מדובר בצינורית החלב ובשאר האחוזים בבלוטות עצמן) נמצאות כולן (לפי נתוני ארהב) או כמעט כולן (לפי נתוני ישראל) בחיים בחלוף 5 שנים מהאבחנה.

כפי שניתן לראות מהתרשים, סדרי הגודל (ציר Y) שונים מאלו של המחלה החודרנית ובשיא האבחון המוקדם מדובר על 12 נשים מכל 100,000 . לציין כי במדינות שונות יעד הגילוי המוקדם הוא סביב 15/100,000 כאשר אין סיבה לחרוג מיעד זה שכן עלול להיות מצב של גילוי יתר המביא לביצוע פעולות אבחנתיות (הדמיות, ביופסיות) מיותרותמגמות הארעות סרטן השד הממוקד

בנשים יהודיות: הקפיצה המשמעותית בשיעורי האבחון הייתה בשנת 1997 וזאת מהסיבה שהוזכרה קודם לכן - תחילת התוכנית הלאומית לסריקה שבה כל אשה מגיל 50 ומעלה (לפי סל שירותי הבריאות מ 50-74 בלבד) מוזמנת לעשות פעם בשנתיים בדיקת ממוגרפיה לגילוי מוקדם. בשל כך , מתגלות מחלות שהן בשלב מוקדם יותר בעת האבחנה ומצד שני, בתקופה הראשונה לאחר החלת התוכנית, מתגלות גם יותר מחלות (שכן מחלה שהייתה מתגלית בשנת 2000 בשלב מתקדם אובחנה כבר ב 1997 בשלב ממוקד). בשנים 2000-2005 נראה כי קיימת התייצבות של שיעורי הגילוי המוקדם עם עלייה משנה זו ואילך. עוד על ממוגרפיה ואמצעים לגילוי מוקדם.

בנשים ערביות: מגמת העלייה באבחון מוקדם קיימת גם בנשים ערביות אך שיעוריה נמוכים יותר (וזה לא קשור לכך שהאוכלוסייה הערבית קטנה יותר היות ומדובר בשיעורים לכל 100,000 נשים). השיעורים, במיוחד בשנים האחרונות אינם יציבים וזה נובע ממספר המאובחנות הקטן (לדוגמא 23 נשים בשנת 2007) כך שתוספת של 3-4 נשים מאובחנות מעלה או מורידה את השיעורים באופן משמעותי.

אבחון יתר: בשנים האחרונות מועלות טענות על כך שבדיקות הממוגרפיה גורמות לאבחון יתר ובשל כך קיימת עלייה בשיעורי סרטן השד הממוקד (ובאופן כללי). הרעיון הכללי העומד מאחורי טענה זו הנם מחקרים המצביעים על כך שסרטן שד שמתחיל להתפתח עשוי להיעלם מעצמו, וזאת בשל מנגנונים פנימיים בגוף שדואגים להשמידו. במצב זה, אנחנו תופסיםאת המחלה ברגעיה הראשונים ואז האשה מאובחנת כחולה ולו היינו ממתינים קצת הגוף עשוי היה להתגבר בכוחותיו שלו ולהסיר את הגידול. ראה גם נושא התהליך הסרטני.שעורים סגוליים סרטן השד הממוקד

קשה לקבוע באופן ברור אם אכן כך הם פני הדברים, אך בשיקול ציבורי - לאומי מעדיפים לגלות יותר מחלות מאשר לגלות אותם בשלבים מאוחרים, ובהחלט ייתכן שזה המחירבפועל של תוכניות המוניות לגילוי מוקדם, מחיר שרוב החברות בעולם המערבי מוכנות לשלם.

הסיכון לתחלואה בסרטן השד הוא חישוב תיאורטי ומתייחס לסיכוי של מי שנולדת היום לחלות עד הגיעה לגיל 90. האומדן נשען על נתוני התחלואה הידועים היום ולפיכך עשוי להשתנות בעתיד. יש לדעת כי גילוי מוקדם של סרטן השד מעלה את ההארעות (מספר המקרים החדשים) בטווח הקצר ולכן, כאשר מבוצעת תוכנית מוצלחת לגילוי מוקדם גם הסיכון התיאורטי לתחלואה (המובא בדרך כלל כ אחת ל …”) יעלהכאשר התוכנית תמצה את עצמה שיעורי ההארעות צפויים לרדת (או להישאר םחות או יותר יציבים ברמה קצת גבוהה יותר) ואיתם גם אומדן הסיכון.

פרסומת