סרטן עור שאינו מלנומה סקירה וגורמים

 סרטן עור שאינו מלנומה סקירה וגורמים

סרטן עור – סקירה כללית:

סרטני העור שאינם מלנומה (Non Melanoma Skin Cancers, NMSC) נחלקים לשני סוגים: סרטן תאי בסיס (Basal Cell , BCC Carcinoma) וסרטן תאי קשקש (Squamous Cell Carcinoma, SCC). סרטן תאי הבסיס הוא השכיח מבין השניים וסרטן תאי קשקש הוא השני בשכיחותו מבין סרטני העור שאינם מלנומה. אין באף מדינה בעולם רישום ברור על שכיחות המחלה אך ממחקרים שנעשו ניתן להעריך כי בישראל מאובחנים מדי שנה לפחות 20,000 אנשים עם מחלה זו. לרוב מדובר בנגע עורי שנכרת במרפאת רופא עור או במתקן רפואי אחר, ובאופן מעשי גם לא כל הגידולים נשלחים לבדיקה היסטולוגית ולכן אים מידע מדוייק על היקף התחלואה. גורמי הסיכון והטיפול בשני תת סוגי סרטן עור זה הם דומים ולכן יידונו כאן במשותף

 

גורמי סיכון לסרטן עור:  
סרטן תאי הבסיס הוא השכיח מבין השניים וסרטן תאי קשקש הוא השני בשכיחותו מבין סרטני העור שאינם מלנומה …. ממחקרים שנעשו ניתן להעריך כי בישראל מאובחנים מדי שנה לפחות 20,000 אנשים עם מחלה זו.

חשיפה לקרינה אולטרא סגולה – קרינת השמש או קרינה מ״מיטות שיזוף״ או מנורות שיזוף מהווה את גורם התחלואה העיקרי. ממחקרים רפואיים עולה שדווקא חשיפה לקרינת השמש מסוג B על-סגול-בי (Ultraviolet B, UVB) היא חשובה יותר להתפתחות סרטן תאי הקשקש  וכי קיימת גם חשיבות למשך הזמן המצטבר של החשיפה. בסרטן תאי בסיס חשובות יותר, לעומת זאת, חשיפות קצרות ובמינון גבוה והן אלו המשפיעות יותר על הסיכון). חשיבות החשיפה לקרינה מסוג A קיימת אך כאמור במידה פחותה. יש לזכור כי החשיפה הכרוכה בשימוש במיטות שיזוף היא שוות ערך לחשיפה לשמש ולכן  קיימת עלייה בסיכון לנחשפים לקרינה העל סגולית במיטות שיזוף או מנורות שיזוף גם לסרטני העור שאינם מלנומה וגם לסרטן העור מסוג מלנומה

חשיפה לשמש בגיל הילדות חשיפה לקרינה בגיל הילדות מסוכנת הרבה יותר מחשיפה דומה בגילאים מאוחרים יותר. נתון זה נכון גם לגבי קרינה מייננת וגם לקרינה על סגולית. חשיפה בגילאי הילדות, ובעיקר באזור גיל ההתבגרות (10-14) מעלה את הסיכון לתחלואה בסרטני העור בכלל, כולל מלנומה ממאירה של העור וסרטני העור שאינם מלנומה באופן משמעותי הרבה יותר מאשר חשיפה דומה בגילאים מבוגרים יותר. לכן, יש להקפיד הקפדה יתירה בהמנעות מחשיפה של ילדים לשמש, שימוש במסנני קרינה ומריחה שלהם באופן תכוף. 

קרינה מייננת קשורה לעלייה בסיכון לסרטני העור בכלל ובמיוחד לסרטן תאי הבסיס אך גם לסרטן תאי הקשקש של העור.

קרינה מייננת – חשיפה לקרינה מייננת אינה ארוע שכיח והיא נובעת בעיקר מבדיקות הדמייה רפואיות (צילומי רנטגן, בדיקות סי.טי.או אצל אנשים שהיו חשופים לקרינה בשל מחלת הגזזת או כאלו שנחשפו אליה בארועים של תקלות בכורים גרעיניים. קרינה מייננת קשורה לעלייה בסיכון לסרטני העור בכלל ובמיוחד לסרטן תאי הבסיס אך גם לסרטן תאי הקשקש של העור.

כשל חיסוני – ירידה בכושר מערכת החיסון שיכול לנבוע מפעולות רפואיות יזומות (כמו אלו שנעשות לפני תהליך ההשתלה אצל מושתלים), מזיהום בנגיף ה HIV או כתוצאה מכשל חיסוני מולד עלול להגדיל את הסיכון למחלה. מחקרים מצביעים כי בקרב מושתלי לב, כשליש  מפתחים סרטן זה בתוך עשר שנים לאחר ההשתלה. צריך לזכור כי סרטני העור שאינם מלנומה אינם נוטים לשלוח גרורות, האבחון והטיפול בהם הוא פשוט יחסית ועל כן אינם מהווים שיקול בנושאים כמו השתלת איברים. 

חשיפה לארסן (Arsenic) ארסן משמש כמרכיב בחומרי הדברה ויש לו שימושים בתעשיות אחרות (קרמיקה, חומרי צבע) ועקב כך יכול לזלוג גם למי השתייה. חשיפה לארסן, אם בשתיית מים מזוהמים או במסגרת העבודה עלולה להעלות את הסיכון לתחלואה בסרטני העור שאינם מלנומה (משני הסוגים).

וירוס הפפילומה האנושי (HPV)נראה כי קיים קשר בין חשיפה לוירוס וסיכון מוגבר לסרטני העור, ככל הנראה הקשר הזה מתקיים רק אצל חלק מהאנשים, כאלו שלהם שינוייים גנטיים מסויימים ולא אצל כל מי שנחשף לוירוס.

תורשה וגנטיקה – קיימים מספר שינויים גנטיים מוכרים הגורמים לאנשים הנושאים אותם סיכון מוגבר לתחלואה בסרטן תאי הקשקש. ההנחה היא שאותם שינויים גורמים לכך שתאי העור שבהם החל תהליך סרטני כתוצאה מגורמים אחרים אינם עוברים תהליכים הבאים למנוע מהתא הפגוע לשגשג (כמו מוות עצמי של התא) ובכך מאפשרים למחלה להתקדם. מספר מחקרים רפואיים הדגימו שכיחות יתר של המחלה בין בני משפחה, אך יכול להיות שחשיפות דומות שהיו בקרב בני המשפחה הם הגורם המשמעותי יותר לממצאים אלו. קיימת מחלה גנטית, נדירה למדי (קסרודרמה פיגמנטוזום) בה אין לתאי העור יכולת לתיקון נזקים כתוצאה מחשיפה לאור אולטרא סגול ולכן באנשים הנושאים שינויים גנטיים אלו נצפה שיעור מוגבר של סרטן תאי קשקש. בדומה לכך, לבקנות, שאף היא אירוע נדיר יחסית, קשור ה אף היא לסיכון מוגבר למחלה.

דלקת כרונית של העור – אנשים שלהם דלקות עור כרוניות או מחלות אטרופיות של העור נמצאים בסיכון מוגבר לתחלואה.

שימוש במוצרי טבק (עישון)קיימות עדויות שאינן מוצקות דיין לגבי קשר אפשרי בין עישון לשכיחות גבוהה יותר של סרטני העור, חלק מהמחקרים מצאו קשר בין השניים אך יש לציין כי מחקרים אחרים לא הדגימו קשר שכזה

פרסומת