סרטן שלפוחית השתן – מניעה וגילוי מוקדם

סרטן שלפוחית השתן – מניעה וגילוי מוקדם

מניעה:

מניעת סרטן שלפוחית השתן נשענת על צמצום גורמי הסיכון לחשיפה ואין בנמצא אמצעים ספציפיים לפעולות מניעה.

המנעות מעישון – המנעות מעישון היא הדבר המרכזי שניתן לעשותו למניעת המחלה בכלל הציבור

מניעת סרטן שלפוחית השתן נשענת על צמצום גורמי הסיכון לחשיפה ואין בנמצא אמצעים ספציפיים לפעולות מניעה.

מניעה במסגרת תעסוקתית – לעובדים בתעשיות פלסטיק גומי, מדללים וצבעים, שמחקרים מצביעים על סיכון גבוה אצלם, מומלץ להשתמש באמצעי הגנה (מסיכות) בעת חשיפתם לאותם גורמים ולהקפיד על כל כללי הגיהות והבטיחות בעבודה על מנת לצמצם את החשיפות שלהם.

גורמי הסיכון התורשתיים וחשיפה לקרינה מייננת עקב מחלות קודמות הם מצבים בלתי ניתנים למניעה.

 

גילוי מוקדם

אנשים בסיכון גבוה מוגדרים כאלו שעובדים בתעסוקה שבה חשיפה לחומרי צבע, מדללים, מוצרי דלק וגומי וכן עובדי אספלט. ניתן לערוך לעובדים אלו בדיקות שתן לציטולוגיה (בדיקה של תאים בשתן ולא בדיקת שתן סטנדרטית) שכן מדובר בבדיקה לא פולשנית

הסימן המקדים העיקרי של סרטן השלפוחית הוא הופעת דימום בשתן. יש להתייחס לדימום כזה ברצינות ולפנות לרופא המטפל להמשך בירור.

הבעייה עם הבדיקה היא קיום אחוז מסויים של ממצאים חיוביים מוטעים (כאשר הבדיקה מוגדרת כחיובית כלומר יש ממצא של תאים לא תקינים אבל מדובר בטעות בתוצאה). בשל כך יש לעשות בדיקת ציסטוסקופיה שהנה בדיקה פולשנית והיא אינה חפה מסיבוכים.

המצב כיום הוא שלא מקובל לעשות בדיקות סקר כאלו לאוכלוסייה הכללית (כזו שאינה בסיכון מוגבר).