סרטן שלפוחית השתן סקירה וגורמים

 

סקירת סרטן שלפוחית השתן בישראל:

סרטן שלפוחית השתן (המוכר גם כ”סרטן כיס השתן” או “סרטן השלפוחית”) הנה המחלה הממארת הרביעית בשכיחותה בגברים בישראל ומדורגת במקומות 11-13 בנשים. למעלה מ 1,400 אנשים מאובחנים עם המחלה בכל שנה בשנים האחרונות והסיכון לחלות במחלה עומד על 4.7% בגברים יהודיים (1 מ 21), 4% (1 מ 25) בגברים ערבים וסביב 0.9% (1 מ 110) בנשים יהודיות וערביות (1) .מגמות הארעות סרטן שלפוחית השתן

כפי שניתן לראות בתרשים מגמות התחלואה ומהנתונים לעיל, שיעורי התחלואה (ועמם הסיכון לתחלואה) שונה באופן מהותי בין גברים ונשים, כאשר התחלואה בפועל וכן גם הסיכון לתחלואה גבוה פי 5 לערך בגברים מאשר בנשים. התחלואה גבוהה במקצת בקרב גברים יהודים בישראל לעומת הגברים הערבים. אצל הערבים קיימת עלייה משמעותית בשיעורי התחלואה החל משנת 2003 כשהיא נשארה ברמה גבוהה מאז ואילו אצל הגברים היהודיים שיעורי התחלואה גבוהים יחסית מתחילת שנות התשעים ללא שינויים מהותיים מאז.

בהשוואה בין לאומית למדינות הים התיכון(2) נראה כי שיעורי התחלואה בישראל מדורגים במקום הרביעי לאחר ספרד, איטליה ומצרים (כאשר הסיבה העיקרית לתחלואה במחלה זו במצריים היא טפיל – הגורם למחלת הבילהרציה, שאם כי מטופלת היטב במצריים בשנים האחרונות, עדיין נותנת את אותותיה מבחינת התחלואה( 6)). גם בבדיקת שיעורי התחלואה העולמיים עולה כי ספרד, איטליה ישראל ומצריים הן המדינות המובילות בשיעורי התחלואה (בגברים) כשבאזורים מסויימים באיטליה השיעור עומד על 35-30 מקרים חדשים לכל 100,000 גברים ובאחרים סביב 30/100,000 ובישראל כאמור השיעורים נמוכים במעט (27-8/100,000).

כמו מחלות ממאירות אחרות, שכיחות המחלה עולה עם הגיל, כשבמקרה זה העלייה היא רצופה לאורך כל שכבות הגיל (לעומת מצב של שיא תחלואה בגיל מסוים ולאחריו ירידה בתחלואה). המחלה אינה קיימת מתחת לגילאי 20 והשיעורים מתחילים להיות משמעותיים לאחר גיל 60 בקצב של עלייה בכ 50% בשיעור (ובסיכון) בכל עלייה בקבוצת גיל (בת 5 שנים) נוספת, כך שההבדל בשיעורים בין גבר בן 60 לגבר מעל גיל 75 הוא פי 3 לערךשעורי הארעות סגוליים לגיל שלפוחית השתן

 

גורמי סיכון לסרטן שלפוחית השתן:

מין – כפי שהוסבר קודם לכן שיעורי התחלואה בגברים הם גבוהים באופן מהותי מאלו שבנשים, ולפיכך מין גברי מהווה גורם סיכון. בהחלט יכול להיות שהיות וגברים מעשנים יותר וחשופים יותר לחומרים כימיים, בעיקר במקומות העבודה, אזי התחלואה אצלם גבוהה יותר ולא רק בשל רגישותתיאורטית אצל גברים.

עישון(3)שימוש בטבק בכל צורותיו מהווה גורם סיכון משמעותי למחלה ולמעשה עלול להגביר את הסיכון עד פי 3 אצל מעשנים. הסיבה לכך היא שחומרים שנשאפים בעשן הטבק עוברים למחזור הדם ומשם לכליות ולשלפוחית ושם הם פועלים על רקמת השלפוחית וגורמים לתהליך הסרטני.

חשיפה תעסוקתית(4)אנשים העוסקים בתעשיות כימיות שונות לרבות מוצרי צביעה, שימוש בחומרים מדללים וכן חשיפה לאדי דלקים קשורים לסיכון מוגבר למחלה. נמצא גם כי עובדי אספלט, עובדי תעשיות פלסטיק, גומי, מצבעות, אנשים החשופים לשימוש בצבעים לשיער – כל אלו נמצאים בסיכון יתר לתחלואה .

זיהומים בשלפוחית השתן – כפי שנאמר קודם לכן, זיהום בטפיל שנקרא סכיסטוסטומה, הגורם למחלת הבילהרציה, הוא גורם תחלואה ידוע ומשמעותי. במצרים, ובמיוחד באזורים של עמק הנילוס בה יש ביצות, חי לו הטפיל אשר עובר לבני האדם וגורם לסרטן שלפוחית השתן. מצריים הייתה בעבר שיאניתהתחלואה (ולא בגלל שיעורי עישון גבוהים) בשל מחלה זו. בעשורים האחרונים נעשה ניסיון להדביר המחלה ועל כן שיעורי התחלואה פחתו בהרבה. יש לזכור כי קיימת תקופת חביון (הזמן שעובר בין תחילת המחלה הממארת ברמה הביולוגית – תאית שלה להופעת התסמינים), שיכולה להמשך גם עשרות שנים, ולכן עדיין התחלואה עקב הדלקת הזו גבוהה במקומות שהיו חשופים אליה.

משפחתיות וגנטיקה – זוהו מספר מוטציות גנטיות, נדירות יחסית, שהנושאים אותם נמצאים בסיכון מוגבר לפתח סרטן שלפוחית השתן. קיימות גם עדויות שבני משפחה של חולים במחלה נמצאים בסיכון גבוה יותר, כאשר יכול להיות שסיכון יתר זה נובע גם מחשיפה לחומרים כימיים שבני המשפחה המבוגרים יותר (אלו שחלו) נחשפו גם הם.

זיהום סביבתי(5)חשיפה סביבתית יכולה אף היא להביא לסיכון יתר לתחלואה כאשר הכוונה היא לחשיפה של זיהום אויר (פליטות של מפעלים, מגורים ליד תחנות דלק)/ חשיפה לארסן במי השתייה ברמות העולות על 300 מיקרוגרם לליטר אף היא קשורה בהתפתחות המחלה.

טיפול כימותרפי – טיפול ממושך בציקלופוספמיד עלול לגרום לסרטן בשלפוחית השתן. אנשים המטופלים בכימותרפיה צריכים לשתות כמויות גדולות של נוזלים (בהתאם למצבם הכללי ובמידת האפשר) על מנת לשטוףאת השלפוחית מאותו חומר ולהגביל בכך את זמן המגע של החומר עם רקמת השלפוחית.

קרינה מייננת – אנשים אשר מקבלים טיפול קרינתי לאזור האגן נמצאים בסיכון גבוה יותר לחלות בסרטן שלפוחית השתן בגלל אפקט ישיר של הקרינה על רקמת השלפוחית

1. Barchana M., Alon R, Liphshitz I. Israel National Cancer Registry, Ministry of Health, at: www.health.gov.il

2. Barchana M, Ibrahim AS et Al. Mediterranean Oncology Society, A Special report: Cancer Incidence in Mediterranean countries at: http://www.mosoncology.org/index.php

3. Parkin DM. Tobacco-attributable cancer burden in the UK in 2010. Br J Cancer, 6 Dec 2011; 105 (S2):S6-S13; doi: 10.1038/bjc.2011.475.

4. Ferrís J, Berbel O, Alonso-López J, Garcia J, Ortega J Environmental non-occupational risk factors associated with Bladder cancer Actas Urol Esp. 2013 Apr 22

5. Letašiová S, Medve'ová A, Šovčíková A, Dušinská M, Volkovová K, Mosoiu C, Bartonová A. Bladder cancer, a review of the environmental risk factors. Environ Health. 2012 Jun 28;11 Suppl 1:S11

6. Amr S, Dawson R, Saleh DA, Magder LS, Mikhail NN, St George DM, Squibb K, Khaled H, Loffredo CA. Agricultural workers and urinary bladder cancer risk in Egypt. Arch Environ Occup Health. 2014;69(1):3-10. 

פרסומת