פרוטוקולים לטיפול בסרטן הריאה

 

הפרוטוקולים המקובלים לטיפול בסרטן הריאה מתחלקים לשתי קבוצות עיקריות: אלו לטיפול בסרטן הריאה מסוג תאים קטנים (Small Cell Lung Cancer, SCLC) ואלו טיפול בסרטן הריאה מסוג תאים שאינם קטנים (Non small cell Lung Cancer, NSCLC). 

להלן הפרוטוקולים העיקריים בהם נהוג להשתמש ומספר דגשים לגבי הטיפול.

התרופות עצמן מופיעות בעמודי התרופות ולחיצה על הסימן () ליד שם התרופה יפתח את עמוד התרופה בלשונית חדשה. שמות התרופות הן שמות גנריים (החומר הכימי המרכיב אותן).

 

פרוטוקולים לטיפול בסרטן הריאה מסוג תאים קטנים (Small Cell Lung Cancer, SCLC)

 

קרבופלטין עם אטופוסיד

הסיכון לבחילות או הקאות הנו נמוך יחסית.

יש לבצע ספירת דם תפקודי כבד ובדיקת תפקודי כליות (בדיקות דם) לפני כל מחזור טיפולי.

 

ציספלטין עם אטופוסיד

מטופלים עם ציספלטין צריכים לשמור על חילוף נוזלים תקין ומקובל לתת לפני הטיפול בתכשיר ולאחריו עירוי נוזלים. שמירה על מאזן נוזלים חיובי ניתן לעשות בקלות יחסית, על ידי בדיקה של צבע השתן שצריך להיות צהוב בהיר.

נדרשת בדיקת דם (ספירה)  ובדיקת תפקודי כליה וכבד לפני קבלת הטיפול.

הסיכון לבחילות והקאות עם שילוב זה הוא גבוה ולכן מומלץ להשתמש גם בתכשירים נוגדי בחילות והקאות עם תחילת הטיפול.

ציספלטין עלול לגרום לפגיעה בשמיעה ונדרשת הערכת מצב השמיעה לפני תחילת הטיפולים (בדיקת שמיעה). 

 

ציספלטין עם אירינוטקן

מטופלים עם ציספלטין צריכים לשמור על חילוף נוזלים תקין ומקובל לתת לפני הטיפול בתכשיר ולאחריו עירוי נוזלים. שמירה על מאזן נוזלים חיובי ניתן לעשות בקלות יחסית, על ידי בדיקה של צבע השתן שצריך להיות צהוב בהיר.

נדרשת בדיקת דם (ספירה)  ובדיקת מלחי הדם כמו גם תפקודי כליה וכבד לפני קבלת הטיפול.

הסיכון לשלשול הנו גבוה ויש לוודא טיפול תומך (מתן נוזלים) מספק במידה והשלשולים הם משמעותיים.

הסיכון לבחילות והקאות עם שילוב זה הוא גבוה ולכן מומלץ להשתמש גם בתכשירים נוגדי בחילות והקאות עם תחילת הטיפול.

ציספלטין עלול לגרום לפגיעה בשמיעה ונדרשת הערכת מצב השמיעה לפני תחילת הטיפולים (בדיקת שמיעה)

 

פרוטוקולים לטיפול בסרטן הריאה מסוג תאים שאינם קטנים (Non small cell Lung Cancer, NSCLC)

 

קרבופלטין עם דוסטקסל

מומלץ לתת טיפול עם דקסמטזון לפני התחלת הטיפול על מנת להפחית את הסיכון לתגובה כתוצאה מהעירוי.

נדרשת בדיקת דם (ספירה) כולל תפקודי קרישה, בדיקת תפקודי כליה והכבד לפני כל מחזור טיפול.

 

קרבופלטין עם פמטרקסד

מומלץ לתת טיפול עם דקסמטזון לפני תחילת הטיפול על מנת להפחית את הסיכון לתגובה כתוצאה מהעירוי ועל מנת להפחית את הסיכון לתגובות עוריות קשות.

נדרשת בדיקת דם (ספירה) כולל תפקודי קרישה, בדיקת תפקודי כליה והכבד לפני כל מחזור טיפול.

השילוב הוא בעל סיכון גבוה לזיהומים כתוצאה מפגיעה קשה בנויטרופילים, ובמיוחד אצל מבוגרים. יש לשקול טיפול מניעתי למטרה זו.

השילוב עלול ליצור פגיעה בכבד ו/או בכליות ועל כן יש לבדוק תפקודיהם באופן קבוע. 

 

ציספלטין, וינורלבין ו- סטוקסימב

נדרשת בדיקת דם (ספירה) כולל תפקודי קרישה, בדיקת תפקודי כליה והכבד לפני כל מחזור טיפול.

השילוב הוא בעל סיכון גבוה לזיהומים כתוצאה מפגיעה קשה בנויטרופילים, ובמיוחד אצל מבוגרים. יש לשקול טיפול מניעתי למטרה זו.

השילוב עלול ליצור פגיעה בכבד ו/או בכליות ועל כן יש לבדוק תפקודיהם באופן קבוע. 

מטופלים עם ציספלטין צריכים לשמור על חילוף נוזלים תקין ומקובל לתת לפני הטיפול בתכשיר ולאחריו עירוי נוזלים. שמירה על מאזן נוזלים חיובי ניתן לעשות בקלות יחסית, על ידי בדיקה של צבע השתן שצריך להיות צהוב בהיר.

הסיכון לבחילות והקאות עם שילוב זה הוא גבוה ולכן מומלץ להשתמש גם בתכשירים נוגדי בחילות והקאות עם תחילת הטיפול.

ציספלטין עלול לגרום לפגיעה בשמיעה ונדרשת הערכת מצב השמיעה לפני תחילת הטיפולים (בדיקת שמיעה). 

 

גמסיטבין עם קרבופלטין או גמסיטבין עם ציספלטין

נדרשת בדיקת דם (ספירה) כולל תפקודי קרישה, בדיקת תפקודי כליה והכבד לפני כל מחזור טיפול. באם קיימת פגיעה משמעותית בגופי הדם מקובל לדחות את המשך הטיפול עד להתאוששות.

השילוב הוא בעל סיכון גבוה לזיהומים כתוצאה מפגיעה קשה בנויטרופילים, ובמיוחד אצל מבוגרים. יש לשקול טיפול מניעתי למטרה זו.

הסיכון לבחילות והקאות בשילוב זה הוא אינו גבוה. 

מטופלים עם ציספלטין צריכים לשמור על חילוף נוזלים תקין ומקובל לתת לפני הטיפול בתכשיר ולאחריו עירוי נוזלים. שמירה על מאזן נוזלים חיובי ניתן לעשות בקלות יחסית, על ידי בדיקה של צבע השתן שצריך להיות צהוב בהיר.

הסיכון לבחילות והקאות עם שילוב זה הוא גבוה ולכן מומלץ להשתמש גם בתכשירים נוגדי בחילות והקאות עם תחילת הטיפול.

ציספלטין עלול לגרום לפגיעה בשמיעה ונדרשת הערכת מצב השמיעה לפני תחילת הטיפולים (בדיקת שמיעה).

 

 פקליטקסל עם קרבופלטין או פקליטקסל עם קרבופלטין ו- בוויציזומב  

נדרשת בדיקת דם (ספירה) כולל תפקודי קרישה, בדיקת תפקודי כליה והכבד לפני כל מחזור טיפול. באם קיימת פגיעה משמעותית בגופי הדם מקובל לדחות את המשך הטיפול עד להתאוששות.

הסיכון לבחילות והקאות בשילוב זה הוא בינוני.

מומלץ לתת טיפול עם דקסמטזון לפני תחילת הטיפול על מנת להפחית את הסיכון לתגובה כתוצאה מהעירוי ועל מנת להפחית את הסיכון לתגובות עוריות קשות.