תנאים לשימוש באתר


LOGO_Sartan

 

 

 

 

 

השימוש ב-www.sartan.info ובכל חלקיו (להלן, ביחד - “האתראו “www.sartan.info”) כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן:

על המשתמש באתר לקרוא תנאים אלו בקפידה לפני השימוש באתר, שכן השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש לתנאים.

האתר מספק מידע בנושאים שונים הקשורים למחלות הסרטן השונות כולל נתונים אודות התחלואה והתמותה, מניעת תחלואה מסרטן, שיטות ואמצעים לגילוי מוקדם, מידע אודות תרופות המשמשות לטיפול בסרטן וטיפולים בחולים בסרטן

המידע והמאמרים המופיעים באתר נועדו לספק מידע בלבד ואינם בגדר עצה רפואית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם מומחה בכל תחום.

המידע והמאמרים המופיעים באתר נועדו לספק מידע בלבד ואינם בגדר עצה רפואית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם מומחה בכל תחום.

המידע והשירותים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר או מפעיליו או בעליו בגין המידע והשירותים המוצעים באתר או באמצעותו, דיוקם, מהימנותם, שלמותם, עדכניותם או תדירות פרסומם. אין בעלי או מפעילי האתר אחראים לנזק מכל סוג שהוא העלול להיגרם עקב השימוש באתר או ההסתמכות על המידע המפורסם באתר. השימוש וההסתמכות על המידע באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.

באתר קישורים והפניות לאתרים ולמידע אחר ברשת האינטרנט. אתרי אינטרנט אלה והמידע המופיע בהם אינם באחריות www.sartan.info ואין בקישורים ובהפניות אלה כדי להעיד שאותם אתרי אינטרנט נבדקו ו/או נמצאו כשלמים, מהימנים, מדויקים או עדכניים.

האתר, מפעיליו ומאחסניו אינם מתחייבים שכל הקישורים באתר יהיו תקינים ויובילו לאתרי אינטרנט פעילים והוספה או גריעה של קישורים תיעשה לפי שיקול דעת הבלעדי והמוחלט של האתר. יודגש עוד כי האתר לא ישא בשום פנים ואופן באחריות למידע ולאתרים שאליהם מקשר האתר, לרבות שלמותם, מהימנותם, דיוקם או עדכניותם של כל אתר ומידע כזה. כל המסתמך על אתרים ומידע שקושרו מתוך האתר, עושה זאת על אחריותו בלבד. באתר כולו או בחלק מעמודיו ייתכן ויופיעו פרסומות לשרותים או מוצרים שונים. יודגש כי האתר אינו אחראי בשום אופן לתוכן המודעות ו/או למוצע בהן וכי שליטתו בתוכן השיווקי הנה מוגבלת ביותר עד בלתי אפשרית לחלוטין.  

האתר (וכל תכניו) הנו אתר עצמאי ואינו מקבל כל מימון או סיוע אחר מאף גוף ממשלתי, עמותה או חברה מסחרית ואינו מחוייב לאף גוף שכזה.

נתונים ב״איזור האישי״: האתר מכיל חלק המיועד לשמירה אחסון ואחזור של נתונים רפואיים אישיים אשר הוכנסו על ידי המשתמשים או על ידי מי מטעם האתר עצמו. השירות כרוך בתשלום מנוי קבוע. האתר אינו שומר נתונים מזהים אישיים בתחומי האתר עצמו כך שלא ניתן לזהות או לשייך נתונים מסויימים לאדם מסויים. בין שאר הנתונים שניתן לשמור באתר הם סריקות או קבצים של מסמכים רפואיים מבדיקות שונות שהמטופל עשה. על גבי מסמכים אלו יכולים להופיע פרטים מזהים של מי שנעשתה לו בדיקה מסויימת ובכך, למעשה, להפר את האנונימיות המוחלטת של המשתמש. יודגש כי האחריות על מחיקת פרטים מזהים ממסמכים סרוקים חלה על מי שהכניס אותם למערכת ולא תוכל לעמוד כל טענה של הפרת החסיון הרפואי על ידי האתר במידה והועלו מסמכים שעליהם פרטי זיהוי.  ההחלטה באם למחוק נתונים מזהים היא של המשתמש בלבד ואין חובה למחוק נתונים אלו. למותר לציין כי כניסה לכל הנתונים הרפואיים של אדם מסויים נעשית על ידי קוד משתמש ייחודי המופק מהמערכת וסיסמא לפי בחירת המשתמש וחובה על המשתמש לשמור נתונים אלו בחזקתו. יחד עם זאת, על מנת לאפשר כניסה מהירה לרופא או לאיש צוות רפואי ניתן למשתמש גם קוד לכניסה מהירה המאפשר צפייה בלבד בנתונים. רמת אבטחה זו הנה נמוכה יותר מאשר זו המחייבת שימוש בקוד משתמש ובסיסמא ולמרות שאינה מאפשרת שינוי בנתונים, עדיין במידה והוכנסו מסמכים עם פרטי זיהוי הם יהיו נגישים לצופה בהם.

שמירת הנתונים ב״איזור אישי״: הנתונים שהוכנסו על ידי משתמש מסויים אם על ידו או על ידי אחרים בשמו ולפי בקשתו שייכים למשתמש בלבד ולא ייעשה בהם כל שימוש למעט לצרכים סטטיסטיים לשיפור השירות באתר. במידה והחליט המשתמש להפסיק את תקופת המנוי בתשלום מכל סיבה שהיא, הנתונים יישארו באתר למשך שישה חודשים מיום סיום המנוי בתשלום בהם יוכל המשתמש לצפות בנתונים דרך הקוד לכניסה מהירה (קוד הרופא / המטפל) שניתן לו עם רישומו לאתר. לאחר שישה חודשים מסיום ההתקשרות (שמשמעותה אי תשלום דמי המנוי התקופתיים) האתר רשאי למחוק את הנתונים מהמאגר ו/או לחסום את הגישה לנתונים.

 

זכויות יוצרים:

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר - לרבות במאמרים, בידיעות, בטקסטים, בתרשימים, בתמונות, באיורים, מרכיבים גרפיים שונים, כולל הלוגו והעיצוב הנלווה אליו, ישומי תוכנה, או כל מידע אחר מכל מין וסוג באתר - הינן של www.sartan.info, אלא אם כן נאמר, באופן מפורש, כי זכויות היוצרים במידע או בכל חלק ממנו, שייכות לגורם אחר.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהמידע המופיע באתר או בצורה שבה הוא מופיע (תרשימים איורים וכדומה) בלא קבלת הסכמתם המפורשת של מנהלי האתר לכך בכתב ומראש. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד אך הכוונה היא לשני המינים גם יחד. 

 השימוש באתר מהווה הסכמה לכל תנאי השימוש המופיעים לעיל.

נושאים נוספים שעשויים לעניין אותך
צרו קשרמדיניות פרטיות Privacy Policyפרסום באתר