גידול

משמעות הביטוי גידול (Tumor) הנה גדילה של רקמה שהיא אינה נחוצה לתפקוד הרגיל של האיבר. גידול יכול להיות שפיר או ממאיר (סרטני) כאשר בשני המקרים קיים גידול ברקמה (ובאיבר) אך ההבדל המהותי בין שני סוגי הגידולים הוא בכך שהגידול הסרטני (הנקרא גם גידול ממאיר) נוטה להתפשט ולשלוח גרורות לאיברים סמוכים וגם מרוחקים ואילו הגידול השפיר נוטה להיות מרוכז במקום אחד והוא בדרך כלל בעל קרום (או קופסית) התוחמת אותו. גידול שפיר יכול לגדול במימדיו ולהפריע לתפקוד הרקמה ממנה הוא יצא (כלומר האיבר) או להפריע לתפקוד איברים אחרים.

CreativeMinds WordPress Plugin Super Tooltip Glossary