שלב

שלב המחלה (Stage) הוא הגורם החשוב ביותר בקביעת האסטרטגיה הטיפולית והערכת הפרוגנוזה (הערכת מהלך המחלה, סיבוכיה וסיכויי ההחלמה). קביעת השלב נעשה על פי שלושה מרכיבים: גודל הגידול, קיום של גרורות ומעורבות בלוטות לימפה. השיטה הנפוצה לקביעת השלב היא שיטת TNM שהיא ראשי התיבות של גידול Tumor , בלוטות לימפה Nodes וגרורות Metastasis. 

CreativeMinds WordPress Plugin Super Tooltip Glossary